Bazagmin.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY w 2019r

Aktualności | 03 stycznia 2019 22:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 1/18 z dn. 3 stycznia 2019r.ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajo azowych gminy i okolicy w 2019 roku. Cel konkursu:Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania... więcej...

POMOC DLA POGORZELCÓW

Aktualności | 03 stycznia 2019 15:14 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

https://pniewy.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/146532/prosba_o_pomoc_dla_pogorzelcow Zwracamy się z prośbą o pomoc dla Pani Suwalskiej i jej rodziny. Najpilniej potrzeba szafek kuchennych, garnków, patelni, odkurzacza, szafy lub komody. Potrzebne są również szafka na buty, łóżko dla dorosłej osoby, taborety do kuchni, talerze, sztućce, o usy, pościel a także ława... wszystko to, co potrzebne jest w domu żeby móc funkcjonować. Prosimy o wcześniejszy kontakt, aby pomoc trafiła do przygotowanego mieszkania (mieszkanie w trakcie malowania). Za każdą pomoc będziemy... więcej...

Zawiadomienie

Aktualności | 03 stycznia 2019 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi... więcej...

Komunikat dla przedsiębiorców posiadająych zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Aktualności | 03 stycznia 2019 09:20 | Publikujący: Gmina Purda

K O M U N I K A T Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że do końca stycznia 2019 r. należy złożyć oświadczenie o o ocie alkoholem za rok 2018. Oświadczenie, jest podstawą do obliczenia opłaty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości... więcej...

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Aktualności | 02 stycznia 2019 16:15 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki - przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na codziennym przygotowaniu, dostawie i wydawaniu gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Biała Rawska oraz Przedszkola w Białej Rawskiej Oddział Zamiejscowy w Babsku i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej i Chodnowie oraz dla osób uprawnionych do tej formy pomocy w ramach rządowego programu... więcej...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego POWER

Aktualności | 02 stycznia 2019 13:35 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ... więcej...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie POWER

Aktualności | 02 stycznia 2019 13:34 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ... więcej...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych POWER

Aktualności | 02 stycznia 2019 13:33 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 02.01.2019r. do wyczerpania środków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony jest nabór wniosków... więcej...

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Aktualności | 31 grudnia 2018 13:38 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskimoraz edukacji prawnej,usługibędą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. wyciąg z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Rozdział 2 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna Art. 3. [Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej]... więcej...