Bazagmin.pl

Aktualności

Dnia 23 sierpnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 11 sierpnia 2017 13:42 | Publikujący: Gmina Woźniki

KR.0002.28.2017 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11.08.2017 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 23 sierpnia 2017 roku na godz. 1600 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku o ad. 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a)... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 11 sierpnia 2017 10:43 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXVII (dwudziestą siódmą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 21 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza o ad. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. Informacje z działalności międzysesyjnej: przewodniczącego Rady Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przewodniczącego Komisji... więcej...

Informacja o pracy Urzędu Gminy w dniu 14 sierpnia 2017 roku( poniedziałek)

Aktualności | 11 sierpnia 2017 08:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

I N F O R M A C J A Uprzejmie informuję, że w dniu 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek) Urząd Gminy będzie nieczynny. Za zaistniałe ewentualne utrudnienia bardzo przepraszamy. W ó j t Jarosław Goschorski ... więcej...

XXIV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Aktualności | 10 sierpnia 2017 13:07 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

... więcej...

Informacja

Aktualności | 09 sierpnia 2017 13:54 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu onformuje, że w dniu 14.08.2017r. (tj. poniedziałek) będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00. Wejście po byłym komisariacie policji.... więcej...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy informuje

Aktualności | 09 sierpnia 2017 10:14 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy informuje, że z dniem 08.08.2017 roku została uruchomiona strona internetowa, na której znaleźć można informacje niezbędne do skorzystania z pomocy Ośrodka. Na stronie dostępne są również do po ania nowe wnioski na świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny. Adres strony: http://www.bytnica.naszops.pl/" rel="noopener" target="_blank">www.bytnica.naszops.pl... więcej...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Aktualności | 08 sierpnia 2017 15:57 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Informuję wszystkich rolników posiadających grunty naterenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. II Termin składania wniosków od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmujące okres od 1 lutego 2017 r do 31 lipca 2017 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł z 1 ha użytków rolnych. Środki wypłacane będą na rachunek bankowy wskazany we wniosku wterminie: od 1 października do 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie Wzór... więcej...

Wnioski na świadczenia wychowawcze 500+

Aktualności | 08 sierpnia 2017 14:57 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu informuje: Od 09 sierpnia 2017r. można pobierać wnioski na świadczenie wychowawcze (500+)... więcej...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 08 sierpnia 2017 14:17 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

NADZWYCZAJNA XXXI SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r. 3. Zakończenie o ad. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Dariusz Łebko WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY WHARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 8 45 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Aktualności | 08 sierpnia 2017 13:40 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny.... więcej...