Bazagmin.pl

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU

Aktualności | 13 października 2017 12:33 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (t. j. Dz.U. z2017 r., poz. 788 ze zm.), że w dniach od 23.10.2017 r. do 21.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Szczytno, pok. 104, w godz. 7:30 do 15:30 będzie wyłożony projekt Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, o ęb Szymany, gmina Szczytno. Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 13 października 2017 11:13 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 13.10.2017r. ZP.6733.8.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Szymona Siwińskiego działającego w imieniu Firmy Usługowo-Handowej KLM System, 62-025 Kostrzyn Wlkp, ul. Piasta 6/12 pełnomocnika P4 Sp. z o.o.... więcej...

dot. uchwał antysmogowych

Aktualności | 13 października 2017 11:12 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

W związku ze składaniem uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych), informujemy oprzedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał antysmogowych do dnia 31 października 2017 r.... więcej...

Zmiana rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego na rok 2017.

Aktualności | 13 października 2017 11:05 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ. U z 2016r. poz. 814) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.W związku z powyższym przesyłam Państwu Uchwałę Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 września 2017 roku nr XXXV/43/17 w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego na rok 2017. Uchwałę opublikowano... więcej...

OGŁOSZENIE- spotkanie hodowców trzody chlewnej w sprawie ASF.

Aktualności | 13 października 2017 10:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Wójt Gminy Suchoże y niniejszym informuje, iż w dniu 24 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach o godzinie 1300odbędzie się spotkanie z p. Jackiem Boguckim - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi (koordynator ds. ASF) oraz z p. Pawłem Niemczukiem - Główny Lekarz Weterynarii z hodowcami trzody chlewnej w sprawie Afrykańskiego pomoru świń (ASF). Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym spotkaniu. /-/ Jacek Świrski Wójt Gminy Suchoże y... więcej...

Spotkanie z Krzysztofem Piersą w GBP

Aktualności | 13 października 2017 09:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

11 października 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Do zycy odbyło się spotkanie z Krzysztofem Piersą, dziennikarzem prasowym, telewizyjnym i internetowym, autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego uzależnienia od gier komputerowych „Komputerowy ćpun”. Napisał on również „Trenera marzeń”, w którym krótko i zwięźle radzi, jak zrealizować marzenia, wkrótce ukaże się jego pierwsza powieść fantastyczna.Krzysztof Piersa w wolnych chwilach tworzy kanał na Youtubie. W spotkaniu wzięło udział około 70. uczniów... więcej...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 12 października 2017 13:48 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

NADZWYCZAJNA XXXII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 16 października 2017r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 5. Przedyskutowanie i podjęcie... więcej...

Informacja o wyborze oferty

Aktualności | 12 października 2017 13:45 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Informacja o wyborze oferty Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie Podniesienia poziomu i polepszenia warunków nauki dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo w zakresie rozwoju kultury muzycznej wy ana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „ARKA” ul. Jagiellońska 21a, 06-520 Dzierzgowo. Wójt Gminy Rafał Kuciński... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci energetycznej nn0,4kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Trelkowo Gmina Szczytno

Aktualności | 12 października 2017 10:53 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 41, 45/10, 45/11, 45/12, 45/13, 45/14, 45/24, 45/25 i 45/26, w... więcej...