Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Aktualności | 09 lipca 2019 11:30 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 33/V/2019 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, podaje się do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej Gmina Radziejowice stanowi dwumandatowy Okręg Wyborczy Nr 304. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r., o izbach rolniczych i § 4 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 5/2019 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, dla przeprowadzenia wyborów w dniu 28 lipca 2019 roku... więcej...

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Aktualności | 09 lipca 2019 10:29 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.14.2019 Szczytno, dnia 08 lipca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Siecioprojekt” Sp. z o. o. decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji... więcej...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołacinie

Aktualności | 08 lipca 2019 23:57 | Publikujący: Gmina Dmosin

Wójt Gminy Dmosin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołacinie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dmosin... więcej...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy gmina Szczytno oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Siódmak, gmina Szczytno

Aktualności | 08 lipca 2019 13:30 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Szczytno dn. 08.07.2019 r. OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części o ębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy gmina Szczytno oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części o ębu geodezyjnego Siódmak, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o... więcej...

Informacja o zamknięciu przejazdu kolejowego nr 219 w ciągu ul. Podleśnej w mieście Szczytno od 11.07.2019 godzina 8:00 do 15.07.2019 godzina 18:00

Aktualności | 08 lipca 2019 13:19 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Pisz, 05.07.2019 r. LK219/PAr/02/05.07.2019 Starostwo Powiatowe w Szczytnie ul. Henryka Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno W związku przejazdem maszyny torowej na linii kolejowej nr 219 Szczytno-Ełk DOMOST Sp. z o.o. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w km 46,624 w ciągu ul. Podleśnej w mieście Szczytno. Zamknięcie przejazdu planowane jest w dniach od 11.07.2019 r. godzina 800 do 15.07.2019 r. godzina 1800. Z poważaniem Do wiadomości: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno; Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 2, 12-100... więcej...

Informacja o przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w relacji Olszyny-Gawrzyjałki do dnia 12.07.2019 r.

Aktualności | 08 lipca 2019 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Pisz, 05.07.2019 r. LK219/PAr/01/05.07.2019 Starostwo Powiatowe w Szczytnie ul. Henryka Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno W związku z pracami remontowymi na linii kolejowej nr 219 Szczytno-Ełk, DOMOST Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w km 53,153 na drodze gminnej relacji Olszyny-Gawrzyjałki. Zamknięcie w/w przejazdu planowane jest do dnia 12.07.2019 r. Z poważaniem Do wiadomości: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno; Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno; Komenda Powiatowa Policji... więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia susza rolniczą na terenie gminy Ciechanów

Aktualności | 08 lipca 2019 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o naborze wniosków o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia susza rolniczą na terenie gminy Ciechanów W związku z ukazaniem się na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce 5 raportu obejmującego okres od 1 maja do 30 czerwca 2019r. - Wójt Gminy Ciechanów informuje, że został ogłoszony stan zagrożenia suszą rolniczą dla kategorii gleby I ( gleby bardzo podatne na suszę – piaszczyste ) tylko dla następujących upraw: zboża jare, rzepak i rzepik. Wniosek winien zawierać informację na temat wszystkich... więcej...

Nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych

Aktualności | 05 lipca 2019 14:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Od 1 lipca obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych. W załączeniu: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomosci (załącznik w formacie pdf) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (załącznik w formacie pdf)... więcej...

OBWIESZCZENIE

Aktualności | 05 lipca 2019 12:55 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 05.07.2019 r. Znak: OŚGO. 6220.8.6.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust.3ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Gościeradów informuje, że w dniu 04.07.2019 r. dla Inwestora... więcej...

Informacja na temat polityki senioralnej Województwa Mazowieckiego, warto się zainteresować

Aktualności | 05 lipca 2019 12:30 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Informacje z konferencji „ W poszukiwaniu aktywnego i godnego modelu starzenia się „ I Su egionalna Konferencja Senioralna pełne informacje o inicjatywie lokalnej na stronie internetowej : http://www.siecinicjatywsenioralnych.pl Zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie dotyczącej Partnerstwa Sieci Inicjatyw Senioralnych. Katarzyna Niewczas – koordynatorka partnerstwa http://inicjatywa.info.pl">Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych tel. 46 831 81 09 e-mail: Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” tel. 799 816 788 e-mail: ... więcej...

Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy.

Aktualności | 05 lipca 2019 12:09 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Wójt Gminy Radziejowice informuje mieszkańców Gminy Radziejowice prowadzących działalność rolniczą o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy. Monitoring Suszy Rolniczej 2019. Komunikat nr 5. http://www.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2337:msr5 IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych... więcej...