Bazagmin.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BEZROBOTNYCH

Aktualności | 18 października 2018 13:58 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Gościeradów, dnia 18.10.2018 r. O G Ł O S Z E N I E Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i pkt 32, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych i zaprasza do składania ofert. § 1 Podmioty uprawnione do... więcej...

Informacja o szkoleniu w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju z przeznaczeniem na użytek własny

Aktualności | 18 października 2018 12:31 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje o możliwości uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju z przeznaczeniem na użytek własny. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłaszanie sie do Powiatowego Inspektoratu Weterynrii w Wyszkowie lub Urzędu Gminy w terminie do dnia 10 listopada 2018r. Po stworzeniu listy chętnych osób zostanie przekazana informacja dotycząca daty, godziny i miejsca szkolenia. W załączeniu Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 950 OIsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, ul. Kościuszki 13/213A, 10-501 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowe), na t

Aktualności | 18 października 2018 11:03 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10‑950OIsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, ul.Kościuszki 13/213A, 10-501 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 950 OIsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, ul. Kościuszki 13/213A, 10-501 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4 kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na t

Aktualności | 18 października 2018 11:01 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10‑950OIsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, ul.Kościuszki 13/213A, 10-501 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...

Zapytanie ofertowe

Aktualności | 18 października 2018 07:51 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Nabór otwarty dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Konkurs RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/18... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że zmianie uległ zakres inwestycji. Zmiana polega na dodaniu działki nr 54/5 w obrębie geodezyjnym Romany, gm. Szczytno do nieruchomości, przez które przebiegała będzie przedmiotowa inwestycja.

Aktualności | 17 października 2018 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu... więcej...

Podziękowanie dla Gminy Ciechanów

Aktualności | 17 października 2018 14:36 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Informacja o infolinii programu Mieszkanie Plus

Aktualności | 17 października 2018 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Sierpcu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolską infolinię 801-801-596. Pod powyższym numerem telefonu można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Z up. Wojewody Mazowieckiego, Tomasz Szlązak Dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji ... więcej...