Bazagmin.pl

Aktualności

Posiedzenie Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji - 19 grudnia 2017 r.

Aktualności | 14 grudnia 2017 18:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Zaproszenie na posiedzenie Komisji w załączeniu.... więcej...

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 19 grudnia 2017 r.

Aktualności | 14 grudnia 2017 18:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Zaproszenie na posiedzenie Komisji w załączonym pliku.... więcej...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 19 grudnia 2017 r. o godz. 10.00

Aktualności | 14 grudnia 2017 18:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Zaproszenie na posiedzenie komisji w załączeniu.... więcej...

Obwieszczenie o przystąpieniu do mpzp

Aktualności | 14 grudnia 2017 08:40 | Publikujący: Gmina Purda

GPO.6722.1.2017 Purda, dnia 06.12.2017 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w o ębach geodezyjnych Szczęsne i Linowo Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1073), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Purda uchwały Nr XXXI/234/2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda, oraz o przystąpieniu... więcej...

XXXIV sesja Rady Gminy Skulsk

Aktualności | 14 grudnia 2017 08:02 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 28.12.2017 r.( tj. czwartek ) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XXXIV sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2018-2021. Podjęcie... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 grudnia 2017 roku

Aktualności | 13 grudnia 2017 12:05 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

RG. 0002.10.2017 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 grudnia 2017 roku ( czwartek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek o ad: Otwarcie o ad; Wybór sekretarza; Przedstawienie porządku o ad i wprowadzenie ewentualnych zmian; Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 21 grudnia 2017 roku.

Aktualności | 13 grudnia 2017 12:04 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

RG. 0002.9.2017 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 21 grudnia 2017 roku ( czwartek ) o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek o ad: 1. Otwarcie o ad; 2. Wybór sekretarza; 3. Przedstawienie porządku o ad i wprowadzenie ewentualnych zmian; 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza ... więcej...

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Aktualności | 13 grudnia 2017 11:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Niniejszym informujemy, iż 24 października 2017r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwałę antysmogową. Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 27 października 2017 r. poz. nr 9600. Głównym celem uchwały jest doprowadzenie do obniżenia poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu poprzez wprowadzenie ograniczeń i... więcej...

Informacja o XXXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 grudnia 2017 r.

Aktualności | 13 grudnia 2017 09:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Do zyca informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Do zycy odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XXXV sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca. 4. Interpelacje radnych. 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Do zyca na 2018 r. 6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Do zyca na 2018 r. 7. Podjęcie uchwał: a)... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 21 grudnia 2017 r.

Aktualności | 13 grudnia 2017 09:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych o ad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 30 października 2017 r. 4. Rozpatrzenie projektu planu pracy... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA DOBRZYCA W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH SOŁTYSA SOŁECTWA DOBRZYCA

Aktualności | 12 grudnia 2017 14:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Do zyca zwołuje Ze anie Wiejskie sołectwa Do zyca, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 19:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Do zycy. CELEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEPROWADZENIE WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH SOŁTYSA SOŁECTWA DOBRZYCA W przypadku, gdy w pierwszym terminie w ze aniu nie będzie uczestniczyć 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, ze anie odbędzie się w drugim terminie,tj. dnia 20 grudnia 2017 r. o godz. 19:15 –bez względu na liczbę obecnych mieszkańców... więcej...