Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 21 września 2017 11:47 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-09-21 Znak : RPP. 6733.6.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 07.09.2017 roku zostało wszczęte na wniosek Pani Sylwii Bą ych pełnomocnika działającego... więcej...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wieliczkach - 29 września 2017 r.

Aktualności | 21 września 2017 11:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wieliczki Data: 15.09.2017 r. Nasz znak: Or.II. 0012.14.2017 Informuję, że w dniu 29 września ( piątek ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie: 1. Informacja o przeprowadzonych przetargach, kontrola prowadzonych inwestycji w zakresie wodociągów oraz budowy dróg. 2.Sprawy różne. Przewodniczący Komisji /-/ Rafał Aniszkiewicz... więcej...

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w Wieliczkach - 25 września 2017 r.

Aktualności | 21 września 2017 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki Data: 14.09.2017 r. Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak: Or.II. 0012.13.2017 1 Informuję, że w dniu 25 września ( poniedziałek ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji /-/ Józef Łapiński... więcej...

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy w Wieliczkach - 28 września 2017 r.

Aktualności | 21 września 2017 11:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Or.II.0002.7.2017 19.09.2017 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję na dzień 28 września ( czwartek ) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach o ady XXXI Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku o ad. 2. Przyjęcie protokołu z o ad ostatniej sesji. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje radnych. 5. Przebieg prac inwestycyjnych na terenie gminy... więcej...

"Mój Piekny Ogród 2017"

Aktualności | 21 września 2017 11:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

... więcej...

Konkurs Fotograficzny

Aktualności | 21 września 2017 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Więcej informacji na : http://chrostkowo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/115221/konkurs_fotograficzny_... więcej...

Wyjazd na targi rolnicze

Aktualności | 21 września 2017 11:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

... więcej...

Droga asfaltowa w Janiszewie.

Aktualności | 21 września 2017 11:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

8 czerwca 2017 roku Wójt Mariusz Lorenc przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Moniki Lewandowskiej podpisał umowę na wykonanie zadania : „Przebudowa drogi gminnej nr 170238C w miejscowości Janiszewo gm. Chrostkowo”. Wykonawcą robót, które rozpoczną się niebawem a zakończą się w połowie października . będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Z. o.o. z Lipna. Kolejna droga asfaltowa w Gminie Chrostkowo połączy drogę powiatową nr 17238C z drogą wojewódzką nr 557 co wpłynie na bardziej komfortowe podróżowanie, dojazd... więcej...

Szanowni Państwo, Sołtysi i mieszkańcy poszczególnych sołectw. Zbliża się czas, w którym mieszkańcy będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszy sołeckich na 2018 rok. W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Fundusz sołecki ma na celu zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. Wysokość środków przezna

Aktualności | 21 września 2017 11:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Szanowni Państwo, Sołtysi i mieszkańcy poszczególnych sołectw. Zbliża się czas, w którym mieszkańcy będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszy sołeckich na 2018 rok. W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Fundusz sołecki ma na celu zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo jest uzależnione między innymi od: -... więcej...

Zwiedzali najciekawsze zakątki średniowiecznego Torunia

Aktualności | 21 września 2017 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

20.05.2017r. uczniowie klas I-V z Zespołu Szkół w Chrostkowie zwiedzali najciekawsze zakątki średniowiecznego Torunia. Piękny, majowy dzień dostarczył wiele niezapomnianych przeżyć. Całą wycieczkę koordynowało Biuro Podróży ,,Copernicana". Z ogromną dbałością o nas - wycieczkowiczów - zapewniło nam wiele atrakcji. W ,,Piernikarni pod Trzema Koronami" dzieci piekły wg. prastarej receptury toruńskie pierniki. Następnie udaliśmy się do Planetarium, gdzie oglądaliśmy seans filmowy pt. ,,Astropies Łajka". Kolejną atrakcją był rejs statkiem po Wiśle.... więcej...

Gminny Dzień Dziecka

Aktualności | 21 września 2017 10:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

... więcej...

Dziewczęta z Chrostkowa najpiękniej interpretowały poezję Baczyńskiego

Aktualności | 21 września 2017 10:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

22 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Czernikowie odbył się jubileuszowy X Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Znów wędrujemy ciepłym krajem...” Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego zmierzyli się z pięknymi, ale bardzo trudnymi wierszami poety. Celem konkursu była popularyzacja utworów K.K. Baczyńskiego, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, upowszechnianie kultury żywego słowa, zacieśnianie więzi między szkołami. Szkołę Podstawową w Chrostkowie... więcej...

Zwiedzali Warszawę

Aktualności | 21 września 2017 10:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Już po raz drugi 35-osobowa grupa uczniów wyjechała do Warszawy wdn. 22.04.2017 r. Chłodna i pochmurna aura nie przeszkadzała w zwiedzaniu Stadionu Narodowego. Uczestnicy tym razem zwiedzili obiekt, idąc trasą "Poczuj się jak VIP". Ci, którzy oglądali Stadion latem ubiegłego roku, poznali jego inne zakątki i wzbogacili swoje informacje o tym obiekcie. Potem z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki obejrzeli panoramę Warszawy. Choć przyświecało słoneczko, to jednak na górze dało się odczuć silny, lodowaty wiatr, który nie przysłaniał pięknych miejsc... więcej...