Bazagmin.pl

Aktualności

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym

Aktualności | 18 października 2017 08:30 | Publikujący: Gmina Woźniki

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym. Warsztaty są bezpłatne. Ruszyła rekrutacja: Temat II: Skuteczna optymalizacja SEO stron dla wyszukiwarek internetowych w 2017r. Miejsce: Katowice Termin: 25.10.2017r. Szczegóły: http://www.e-slask.pl/article/temat_ii__skuteczna_optymalizacja_seo_stron_dl">... więcej...

Informacja o otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Aktualności | 17 października 2017 21:53 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo w 2017 roku dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19257,12 zł” ... więcej...

Informacja o posiedzeniu Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Wieliczki

Aktualności | 17 października 2017 14:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Nasz znak: Or.II. 0012.16.2017 Data: 16.10.2017 r. Informuję, że w dniu 24 października ( wtorek ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Józef Łapiński... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 17 października 2017 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXX (trzydziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 23 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza o ad. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. Informacja Przedstawiciela Wielkie Jeziora Mazurskie LGR o możliwościach dofinansowania... więcej...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Aktualności | 17 października 2017 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Zgłoszenia przyjmowane są do 20.10.2017... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 17 października 2017 10:18 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-10-17 Znak: RPP. 6733.4.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), - art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) z a w i a d a m i a s i ę o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 17 października 2017 09:46 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-10-17 Znak: RPP. 6733.4.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) z a w i a d a m i a s i ę że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe, przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców oraz wszystkich osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Aktualności | 17 października 2017 09:37 | Publikujący: Gmina Woźniki

OGŁOSZENIE W związku z trwającą kampanią informacyjną dotyczącą obowiązku przekazywania od 1 stycznia 2018 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb podatku VAT oraz kierując się do em przedsiębiorców Naczelnik Urzędu Skarbowegow Lublińcu informuje, że w siedzibie tut. Organu tj. w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7b (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe, przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców oraz wszystkich osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Szkolenie... więcej...

Piesek do adopcji - ogłoszenie

Aktualności | 16 października 2017 15:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

DO ADOPCJI W DOBRE RĘCE Piesek ok. 2 lata, bardzo łagodny, mimo ciężkich doświadczeń wesoły i towarzyski. Znaleziony we wrześniu w okolicy Woli Suchoże skiej. Był mocno pogryziony przez inne psy. Przeszedł leczenie w klinice weterynaryjnej. W tej chwili rana widoczna na zdjęciu jest już zagojona, powoli odrasta również sierść. Piesek został odrobaczony i zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Posiada książeczkę zdrowia. PILNIE SZUKA DOBREGO DOMU Informacje w sprawie adopcji udzielane są w Urzędzie Gminy Suchoże y pok. nr 19 lub tel.: 25 63 145 15 wew. 39 Adoptujący... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie rozwoju sportu w gminie Glinojeck

Aktualności | 16 października 2017 13:29 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Działając na podstawie uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Glinojeck. Znak sprawy ZP.426.2.2017 ... więcej...

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Aktualności | 16 października 2017 12:37 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW Niebieski – papier Wyrzucamy: - opakowanie z papieru, kartony, teksturę (także falistą) - gazety i czasopisma - katalogi, ulotki, prospekty - książki i zeszyty - torebki i worki papierowe - papier pakowy Nie wrzucamy: - papieru mocno za udzonego lub zsatłuszczonego - papieru lakierownego i powleczonego folią - kartonów po mleku i napojach - pieluch jednorazowych i podpasek - ręczników papierowych i zużytych chusteczek higenicznych - papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowalnych - tapet -... więcej...