Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja dla mieszkańców Gminy Ciechanów.

Aktualności | 26 kwietnia 2017 08:52 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 25 kwietnia 2017 r Mieszkańcy Gminy Ciechanów W związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych, zwracam się z prośbą zgłaszania do Urzędu Gminy Ciechanów (pokój 15) informacji o wystąpieniu szkód w gospodarstwach rolnych. ... więcej...

DYŻURY ŚWIĄTECZNE ZB ABK w Sianowie

29.04.2017 r. 1. Konserwatorzy: - 510270336 - 537267555 2. Elektryk: - 510 270 337 30.04.2017r. 1. Konserwatorzy: - 507787390 - 510270335 2. Elektryk : - 510 270 337 01.05.2017r, 1. Konserwatorzy: - 509267934 - 798520047 2. Elektryk: 510270337... więcej...

Decyzja Nr 37/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 24 kwietnia 2017 14:23 | Publikujący: Gmina Baranów

dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie cześci działki nr ew. 87/1 we wsi Żaby ... więcej...

Informacja o XXX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Aktualności | 21 kwietnia 2017 10:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Aktualności | 21 kwietnia 2017 10:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów ze wspólnych posiedzeń komisji, które odbyły się w dniach 20.02.2017r. oraz 28.03.2017r. 4. Sprawozdanie z realizacji... więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Szczytno w obrębie Gawrzyjałki

Aktualności | 21 kwietnia 2017 10:09 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

RR.MK.6840.2.2017 Szczytno, dnia 12.04.2017 r. Wójt Gminy Szczytno. Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie n/w nieruchomości: L.p. Nr działki Pow. w ha Nr KW Obręb Cena wywoławcza w zł Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Forma zbycia Termin zagospodarowania nieruchomości Wadiumw zł 1. 11/1 0,4900 OL1S/00000155/7 Gawrzyjałki 18 300,00zw.... więcej...