Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o kwalifikacji wojskowej w Powiecie Lwóweckim

Zgodnie z zatwierdzonym Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2018r. na terenie Województwa Dolnośląskiego, kwalifikacja wojskowa w Powiecie Lwóweckim odbędzie się w dniach od 26 lutego do 12 marca 2018 roku. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lwówku Śląskim będzie: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. H. Brodatego 1 (I piętro). Powiatowa Komisja Lekarska w Lwówku Śląskim pracuje od dnia 26 lutego do dnia 12 marca 2018 r. w godzinach od godz. 1100 – 1500. tel. 75782... więcej...

Informacja o jakości wody w Gryfowie Śląskim

Aktualności | 09 lutego 2018 14:26 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Przedstawiamy informacje w poniższych załącznikach.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr 26/9 i 29 obręb geodezyjny Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno

Aktualności | 08 lutego 2018 14:29 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017, poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmę A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą 10-501 Olsztyn ul. Kościuszki 13/213A, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe) na terenie działek nr 271/5 i 296 obręb geodezyjny Sasek Mały, gm. Szczytno

Aktualności | 08 lutego 2018 14:27 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017, poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmę A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą 10-501 Olsztyn ul. Kościuszki 13/213A, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950... więcej...