Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej n.n (230/400V) w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo Gmina Szczytno

Aktualności | 16 sierpnia 2017 10:16 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Nasz znak: RR-AB.6733.18.2017 Szczytno, dnia 16.08.2017 r.. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Szczepkowskiego zam. ul. Fiołkowa 13, 10-687 Bartąg, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul.Tuwima 6, 10-950... więcej...

Informacja dotycząca posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie – 24 sierpnia / czwartek / 2017 r.

Aktualności | 14 sierpnia 2017 10:41 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Tczew, dnia 14.08.2017 r. Informuję, że posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiejw Tczewie odbędzie się 24 sierpnia /czwartek/ 2017 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1. Porządek posiedzenia: Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. Wytworzyła: Łucja Kussowska Biuro Rady Miejskiej Zaakceptowała: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa ... więcej...

Informacja dotycząca posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie – 24 sierpnia / czwartek / 2017 r.

Aktualności | 14 sierpnia 2017 10:39 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Tczew, dnia 14.08.2017 r. Informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiejw Tczewie odbędzie się w dniu 24 sierpnia / czwartek / 2017 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. 30-go Stycznia 1 Porządek posiedzenia: Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 22 czerwca 2017 r. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. Wytworzyła: Natalia Gruhlke Biuro Rady Miejskiej w Tczewie Zaakceptowała: Katarzyna Mejna... więcej...

Informacja dotycząca posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie – 23 sierpnia / środa / 2017 r.

Aktualności | 14 sierpnia 2017 10:36 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Tczew, dnia 14.08.2017 r. Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie odbędzie się w dniu23 sierpnia / środa / 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiegow Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1. Porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 28 czerwca 2017 r. Skarga mieszkańca miasta. Wizytacja miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Informacja z przebiegu kontroli. Sprawy bieżące. Sporządziła: Natalia Gruhlke Biuro Rady Miejskiej Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa ... więcej...

Informacja dotycząca posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Tczewie – 23 sierpnia / środa / 2017 r.

Aktualności | 14 sierpnia 2017 10:34 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Tczew, dnia 14.08.2017 r. Informuję, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Tczewie odbędzie się 23 sierpnia / środa / 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. 30-go Stycznia 1. Porządek posiedzenia: Informacja na temat budownictwa komunalnego i socjalnego. Realizacja listy przydziałów mieszkań komunalnych. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. Sporządziła: Natalia Gruhlke Biuro Rady Miejskiej Zaakceptowała: Katarzyna Mejna -... więcej...

Informacja dotycząca posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie – 22 sierpnia / wtorek / 2017 r.

Aktualności | 14 sierpnia 2017 10:30 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Tczew, dnia 14.08.2017 r. Informuję, że posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewieodbędzie się w dniu 22 sierpnia /wtorek/ 2017 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1. Porządek posiedzenia Informacja na temat II części Programu Rewitalizacji. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. Wytworzyła: Łucja Kussowska Biuro Rady Miejskiej Zaakceptowała: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa ... więcej...

STAROŚCI I ASYSTENCI DOŻYNEK GMINNYCH DOBRZYCA 2017.

Aktualności | 12 sierpnia 2017 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Starosta Dożynek Gminnych Do zyca 2017. Pan Grzegorz Piękny ma lat 50. Jest absolwentem Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Marszewie. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Izbicznie. Państwo Piękni są rodzicami 20 letniej Agnieszki - studentki II roku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz 18 letniej Weroniki - uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie. Pan Grzegorz razem z żoną Iwoną gospodaruje na własny rachunek od 1990 r. Tegoroczny Starosta prowadzi gospodarstwo rodzinne - wraz z rodzicami gospodaruje na 70... więcej...

INFORMACJA

Aktualności | 11 sierpnia 2017 15:27 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów 11.08.2017 r. OP.033.3.2017 INFORMACJA Dla oferentów o rozstrzygnięciu konkursu na stanowiska : z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno – rozrywkowe dla dzieci typu zabawki ,,Dmuchańce”. W przeprowadzonym konkursie wpłynęły oferty, złożone przez :Firmę ,,Pszczółka” Wioleta Kałoska , m. Wiązowna, oferująca małe punkty gastronomiczne, rozrywkowe, dmuchane zabawki – zjeżdżalnie i euro-bungee oraz Sadowski Sp. z o.o, m. Ciechanów oferująca stoisko z lodami. W/W Oferty spełniają wymagania postawione... więcej...