Bazagmin.pl

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 08 października 2018 15:30 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 05.10.2018 r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn.zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 12 października 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Zapoznanie się z projektem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów. Zapoznanie się z projektem zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów... więcej...

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 16.00 w sali w „Młynie Osieczek”.

Aktualności | 08 października 2018 15:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 05.10.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 1600 w sali w „Młynie Osieczek”. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności w mijającej kadencji 2014 – 2018. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Analiza pism, które wpłynęły do Rady Gminy. Sprawy różne. Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy, podziękowania za pracę... więcej...

XLIII Sesja Rady Gminy

Aktualności | 08 października 2018 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 16.10.2018 r.( tj. wtorek ) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XLIII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2018-2021. Podjęcie uchwały... więcej...

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 08 października 2018 12:48 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 04.10.2018r. OP.0002.11.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432 ) zwołuję XLIII Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 15 października 2018 roku (tj. poniedziałek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz. 10.00 Porządek o ad. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. Interpelacje i zapytania radnych. Wypowiedzi... więcej...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 05 października 2018 16:31 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

XLV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 15 październik 2018r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XL, XLI, XLII, XLIII i XLIV Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. 5. Informacja o imprezie plenerowej „Grzyby Harasiuki” oraz innych planowanych działaniach i przedsięwzięciach kulturalnych w 2018r. 6. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych... więcej...