Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Pietrzaka, reprezentującego Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak z siedzibą 12-100 Szczytno, ul. Kętrzyńskiego 3/11, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: 1) rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej: - na terenie działek nr 79 i

Aktualności | 27 czerwca 2018 09:54 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Pietrzaka, reprezentującego Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak z siedzibą 12-100 Szczytno, ul. Kętrzyńskiego 3/11, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Leszka Śmieszalskiego, zam. 80-299 Gdańsk, ul. Komandorska 25, występującego jako pełnomocnik firmy P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1001B, na działce nr 242/3 w obrębie geodezyjnym Szymany, gm. Szczytno

Aktualności | 27 czerwca 2018 09:49 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Leszka Śmieszalskiego, zam. 80-299 Gdańsk, ul. Komandorska 25, występującego jako pełnomocnik firmy P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

Aktualności | 27 czerwca 2018 07:35 | Publikujący: Miasto Leżajsk

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 27 czerwca 2018 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do oddania w najem i dalszej dzierżawy na czas nieoznaczony. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Tel. 17 24 27 333 wewn.115 lub 116.... więcej...

Bieg Przyjaźni

Aktualności | 26 czerwca 2018 10:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

W dniu 01.07.2018 w godzinach od 9.00 – 12.00 w Przyjezierzu odbędzie się Bieg Przyjaźni w związku z biegiem będzie zamknięta droga powiatowa nr. 2437C Gębice - Ostrowo - Wójcin w Przyjezierzu od siedziby WOPR i dalej do skrzyżowania z drogą nr 2463C Przyjezierze – Nowa Wieś. Za utrudnienia przepraszamy.... więcej...

Ważne dla rolników !!! WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD w GOSPODARSTWIE ROLNYM

Aktualności | 25 czerwca 2018 14:01 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Załączony plik do po ania - zawiera treść wniosku o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym... więcej...

UWAGA ROLNICY! SUSZA W GMINIE DOMANIÓW - MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

Aktualności | 25 czerwca 2018 11:15 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

UWAGA ROLNICY! SUSZA W GMINIE DOMANIÓW - MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH W związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Domaniów, potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, na wniosek Wójta Gminy Domaniów w dniu 22 czerwca 2018 roku, Wojewoda Dolnośląski powołał Gminną Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym – susza na terenie gminy Domaniów w 2018 r. Druki wniosku... więcej...

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 28.06.2018 r.

Aktualności | 25 czerwca 2018 10:36 | Publikujący: Gmina Mirsk

ZMIANA GODZINY SESJI W DNIU 28.06.2018 R. Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLV sesję Rady, która odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 12 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.05.2018 r. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mirsk za rok 2017: a) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirsk zarok 2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego, b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby O achunkowej... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 25 czerwca 2018 07:20 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVIII (trzydziestej ósmej) Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 2 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza o ad. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy. Informacje z działalności międzysesyjnej: przewodniczącego Rady Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przewodniczącego Komisji Rolnictwa,... więcej...

Susza w rolnictwie

Aktualności | 22 czerwca 2018 14:17 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 21.06.2018 r. RG.6181.2.5.2018.AR Szanowni Państwo Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w związku z długotrwałym okresem aku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej. W raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Ciechanów wskazano wystąpienie suszy wuprawach zbóż jarych iozimych, truskawek ikrzewów owocowych. W związku zpowyższym prosimy oskładanie pisemnych... więcej...