Bazagmin.pl

Aktualności

Komunikat Komisarza Wyborczego

Aktualności | 22 stycznia 2019 08:48 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 22 stycznia 2019 08:18 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze.zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 stycznia 2019r. o godz. 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad V sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 18 grudnia 2018r. do 28 stycznia... więcej...

Informacja dot. Karty Dużej Rodziny

Aktualności | 22 stycznia 2019 08:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Suchoże y 02.01.2019 r. I N F O R M A C J A Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchoże ach. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /-/ Grażyna Ciulak ... więcej...

Praca na stanowisku pracownika socjalnego (zastępstwo)

Aktualności | 21 stycznia 2019 15:03 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu zatrudni pracownika socjalnego (na zastępstwo). Wymagane wykształcenie: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do 31.12.2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, praca socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, nauki o rodzinie. Kontakt tel. 61 29 15 096, 61 29 15 253... więcej...

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim"

Zapraszamy osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV) realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu. Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu... więcej...

Lista lekarzy weterynarii upoważnionych w 2019 r. do wystawiania świadectw zdrowia oraz badania mięsa.

Aktualności | 21 stycznia 2019 13:47 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przekazuje listę lekarzy weterynarii wyznaczonych w 2019 roku do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt w o ocie krajowym na terenie powiatu ciechanowskiego oraz listę lekarzy upoważnionych do badania mięsa zwierząt ubitych na własny użytek oraz mięsa zwierząt łownych. Lista lekarzy wraz z nr telefonu do po ania w załączniku.... więcej...

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej Ireneusza Mroza, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bloku administracyjnego z sala wielofunkcyjną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce na terenie działki nr 148 obręb geodezyjny Rudka, gm. Szczytno.

Aktualności | 21 stycznia 2019 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Nasz znak: RR-BA.6733.27.2018 Szczytno, dnia 17.01.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej Ireneusza Mroza, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji... więcej...

OGŁOSZENIE podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2019 rok

Aktualności | 21 stycznia 2019 11:44 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia 18. 01. 2019 r. OGŁOSZENIE podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2019 rok Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm. ), Wójt Gminy Gościeradów ogłasza: Podstawową kwotę dotacji na jednego ucznia: dla przedszkoli – 7767,97 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 5102,07 zł dla innych form wychowania przedszkolnego – 4573,00 zł Statystyczną... więcej...

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu

Aktualności | 21 stycznia 2019 09:35 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu. 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy w Ciechanowie ul. Fa yczna 8 06-400 Ciechanów NIP 566 10 43 888 numer tel.23 6722646 2. Przedmiotem przetargu: 1.Opis pojazdu: Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki AUTOSAN o nr rej. WCI C515, rok produkcji 2000 pojemność 6540 cm 3, KW 110, wskazanie licznika 467291 km ,kolor pomarańczowy 2.Pojazd znajduje się w m. Gąski ul Partyzantów 66 3. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w m. Gąski, w godzinach... więcej...

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Aktualności | 21 stycznia 2019 08:48 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szanowni Państwo, Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców oraz obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. W związku z powyższym w celu upowszechnienia wiedzy o projekcie E-akta zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji materiałów informacyjnych dotyczących E-akta oraz udostępniania ich przedsiębiorcom i podmiotom współpracującym. Materiały obejmują: • komunikat do przedsiębiorców... więcej...