Bazagmin.pl

Aktualności

INFORMACJA

Aktualności | 31 lipca 2018 14:25 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców gminy Rząśnik, że zgodniez pismem Wojewody Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzony zostanie trening systemu wykrywania i alarmowania, który umożliwi upamiętnienie 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z powyższymw dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 na terenie gminy zostanie przeprowadzana głośna próba syren alarmowych, która polegać będzie na wyemitowaniu modulowanego dźwięku syreny w okresie jednej minuty. Wójt Gminy Rząśnik Paweł Kołodziejski ... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie rozwoju sportu w gminie Glinojeck

Aktualności | 31 lipca 2018 09:45 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Działając na podstawie uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Glinojeck. Znak sprawy ZP.426.2.2018 ... więcej...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Aktualności | 30 lipca 2018 16:07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku wsprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 zpóźn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach nadal poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Harasiuki. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie I.Zakres wykonywanych czynności w ramach umowy: Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1) kształtowanie umiejętności zaspokajania... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 27 lipca 2018 13:59 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-07-27 Znak : RPP. 6733.9.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 25.07.2018 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 27 lipca 2018 13:54 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-07-27 Znak : RPP. 6733.8.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 02.07.2018 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 27 lipca 2018 13:48 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-07-27 Znak : RPP. 6733.7.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 26.06.2018 roku po uzupełnieniu w dniu 23.07.2017... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 27 lipca 2018 13:41 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-07-27 Znak : RPP. 6733.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 26.06.2018 roku po uzupełnieniu w dniu 23.07.2017... więcej...

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływaniana środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust. 1 i 1a ww. ustawy wystąpiono pismem z... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Aktualności | 26 lipca 2018 12:23 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odu w oddz. 359 w leśnictwie Ubocze w granicach działek o numerach: 906; o ęb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski oraz 629/365; o ęb Oleszna Podgórska, gmina Lubomierz.... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Aktualności | 26 lipca 2018 12:22 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odu i przebudowie przepustu w leśnictwie Gradówek oraz budowie przepustu w oddz. 311 w leśnictwie Gradówek w granicach działki nr 904, o ęb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski.... więcej...