Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja dla rolników

Aktualności | 18 maja 2018 08:05 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 maja 2018 r.

Aktualności | 17 maja 2018 14:25 | Publikujący: Gmina Purda

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego informujące o przeniesieniu decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 8/17 z dnia 11.04.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy miasta Olsztyna. ZADANIE 2 - ODCINEK 2.KDG od KM 1+600,28 DO KM 1+817,55".... więcej...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Aktualności | 16 maja 2018 15:34 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku wsprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach nadal poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Harasiuki. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie I.Zakres wykonywanych czynności w ramach umowy: 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1) kształtowanie umiejętności zaspokajania... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana Dariusza Macioszczyka reprezentującego firmę ProfilCAD z siedzibą ul. Sucharskiego 4/27, 10-693 Olsztyn, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na linii kablowej nN 0,4kV i szafki pomiarowej, na terenie działek n

Aktualności | 16 maja 2018 13:45 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Dariusza Macioszczyka reprezentującego firmę ProfilCAD zsiedzibą ul. Sucharskiego 4/27, 10-693 Olsztyn, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, ul.... więcej...

Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka 2018

Aktualności | 16 maja 2018 09:52 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit serdecznie zaprasza na PIKNIK RODZINNY z okazji DNIA DZIECKA który odbędzie się 2 czerwca 2018 r. w miejscowości Niestum – Zajazd Tur godz. 10.00-13.00 Impreza dla dzieci - dmuchana zjeżdżalnia i plac zabaw - wata cukrowa, popcorn i poczęstunek z grilla - liczne gry i konkursy godz. 13.00-19.00 Festyn rodzinny i wspólna zabawa z zespołem PROMENADA... więcej...

Postanowienie

Aktualności | 15 maja 2018 08:53 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

... więcej...

Współpraca Gminy Domaniów z Zakładem Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o.

Aktualności | 14 maja 2018 13:04 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

W dniach 9.05.2018 r. – 11.05.2018 r. Gmina Domaniów we współpracy z Zakładem Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. usunęła gałęzie powstałe w wyniku prowadzonych prac porządkowych i pielęgnacyjnych z terenów zielonych Gminy Domaniów. Gałęzie zostały rozdrobnione rębakiem a następnie przetransportowane do nowoczesnej instalacji fermentacji w ZGO GAĆ. Uzyskane w ten sposób zrębki posłużą do produkcji biogazu. Biogaz zostanie spalony w agregatach kogeneracyjnych wytwarzających energię cieplną i elektryczną. Dzięki współpracy... więcej...