Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 19 grudnia 2017 09:56 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-12-19 Znak : RPP. 6733.9.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 18.12.2017 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Tadeusza Żądło zam. ul. Okopowa 10/3,... więcej...

Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do 5 szkół z terenu gminy Bełżyce przygotowywanych w Zespole Szkół nr 1 w Bełżycach.

Aktualności | 18 grudnia 2017 13:49 | Publikujący: Osrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do 5 szkół z terenu gminy Bełżyce przygotowywanych w Zespole Szkół nr 1 w Bełżycach, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz ok. 45 posiłków do 5 szkół z terenu gminy Bełżyce przygotowywanych w Zespole Szkół nr 1 w Bełżycach, w dni nauki szkolnej. Posiłki... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 18 grudnia 2017 11:37 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1875) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 29 grudnia 2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XLVII sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami... więcej...

Informacja dla mieszkańców Gminy Ciechanów Dofinansowanie na modernizację kotłowni domowych

Aktualności | 18 grudnia 2017 08:58 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja dla mieszkańców Gminy Ciechanów Dofinansowanie na modernizację kotłowni domowych W związku z licznymi zapytaniami odnośnie dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Warszawie na modernizację kotłowni w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanów, Wójt Gminy Ciechanów informuje, iż z dniem 18.12.2017 r. zostają wprowadzone zapisy osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę kotłów na gazowe, olejowe lub opalane biomasą. Kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego umożlwiającego... więcej...

Obwieszczenie

Aktualności | 15 grudnia 2017 15:10 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Aktualności | 15 grudnia 2017 14:23 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje o zamiarze zawarcia umowy dotyczącejświadczenia kompleksowej usługi polegającej na codziennym przygotowaniu, dostawie i wydawaniu gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum na terenie gminy Biała Rawska oraz Przedszkola w Białej Rawskiej Oddział Zamiejscowy w Babsku i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej oraz dla osób uprawnionych do tej formy pomocy w ramach rządowego programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.... więcej...

APEL-przeciwdziałanie negatywnym skutkom zimy!

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Do odzieniu monitorują sytuację osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych na terenie naszej gminy w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych w tych środowiska Działania pracowników pomocy społecznej obejmują między innymi odwiedziny ww osób i rodzin, sprawdzenie sytuacji życiowej, ewentualnie udzielenie tym osobom niezbędnej pomocy, zapewnienie dodatkowych usług opiekuńczych, zwłaszcza osobom starszym... więcej...

Godziny pracy - 22.12.2017r.

Aktualności | 15 grudnia 2017 13:23 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Informujemy, iż Urząd Gminy Radziejowice w piątek 22.12.2017r. będzie czynny do godziny 13.00. Za utrudnienia przepraszamy! Kontakt telefoniczny w ważnych sprawach możliwy jest pod nr: 696-700-432... więcej...