Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r.

Aktualności | 15 czerwca 2018 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 15 czerwca 2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. Informacja z wykonania budżetu za 2017 r. przez GOPS Pniewy. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12-100 Szczytno, reprezentującego Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech z siedzibą 10-689 Olsztyn, ul. Stramkowskiej 1/19, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Aktualności | 15 czerwca 2018 14:14 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12-100 Szczytno, reprezentującego Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech z siedzibą 10-689 Olsztyn, ul. Stramkowskiej 1/19, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego linia napowietrzna na terenie działki nr 5/2 obręb

Aktualności | 15 czerwca 2018 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie latarni oświetlenia drogowego (zabudowa na linii kablowej) na terenie działk

Aktualności | 15 czerwca 2018 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 83/1 i 268/3 obręb geodezyjny Płozy, gmina Szczytno.

Aktualności | 15 czerwca 2018 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie iNadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia... więcej...

Informacja dla rolników

Aktualności | 15 czerwca 2018 13:28 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Gniewkowo,2018-06-15 WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW! Na podstawie pisma WIR.IX.7160.1.176-320.2018 z dn. 12 czerwca 2018 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wystąpienia suszy rolniczej wśród upraw rolnych uprzejmie proszę o złożenie informacji przez poszczególnych rolników w zakresie powierzchni upraw dotkniętych tym zjawiskiem. Informację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, w terminie do dnia 21.06.2018 r. Ze ane informacje posłużą do dokonania wstępnej analizy i rozeznania rozmiarów poniesionych strat w uprawach rolnych... więcej...

Zmiana organizacji w ruchu drogowym polegająca na wprowadzeniu strefy ograniczenia prędkości do 40 km/h, obejmująca ulice: Ogrodową, Łakoty, Lompy (odcinek od ul. Krakowskiej do Przedszkola i wyżej), Sadową i Krzyżową.

Aktualności | 15 czerwca 2018 12:47 | Publikujący: Gmina Woźniki

Gmina Woźniki informuje, że w trosce o bezpieczeństwo pieszych, dzieci oraz wszystkich użytkowników drogi, w czerwcu . nastąpi zmiana organizacji w ruchu drogowym, polegająca na wprowadzeniu strefy ograniczenia prędkości do 40 km/h, obejmująca ulice: Ogrodową, Łakoty, Lompy (odcinek od ul. Krakowskiej do Przedszkola i wyżej), Sadową i Krzyżową. W związku z wprowadzonymi zmianami oraz w trosce o bezpieczeństwo pieszych, Urząd Miejski w Woźnikach zwraca się z prośbą o dostosowanie się do nowych ograniczeń. ... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12 100 Szczytno, reprezentującego Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech z siedzibą 10-689 Olsztyn, ul. Stramkowskiej 1/19, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Aktualności | 15 czerwca 2018 10:25 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12‑100Szczytno, reprezentującego Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech z siedzibą 10-689 Olsztyn, ul.Stramkowskiej 1/19, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Eugeniusza Worobiej, zam. ul. Mroza 14/14, 10-692 Olsztyn, reprezentującego firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z siedzibą 10-542 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 39, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 15 czerwca 2018 10:22 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Eugeniusza Worobiej, zam. ul. Mroza 14/14, 10-692 Olsztyn, reprezentującego firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z siedzibą 10-542 Olsztyn, ul.Erwina Kruka 39, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa... więcej...

XXXV Sesja Rady Gminy

Aktualności | 15 czerwca 2018 08:22 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 15 czerwca 2018 08:19 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...