Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja

Aktualności | 29 marca 2018 10:44 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Informujemy, że w dniu 30 marca 2018r. (piątek) Urząd Gminy Rząśnik będzie czynny do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy. W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu proszę kontaktować się pod numerem telefonu: 509 982 833.... więcej...

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska pracy - (każde 1/2 etatu) wychowawca w świetlicy środowiskowej.

Aktualności | 28 marca 2018 14:17 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy (każde 1/2 etatu) wychowawca świetlicy środowiskowej.... więcej...

Zmiana godzin pracy urzędu w dniu 30.03.2018r.

Aktualności | 28 marca 2018 13:41 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniu 30.03.2018 r. tut. urząd będzie czynny w godzinach 7:30 - 14:00... więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

Aktualności | 28 marca 2018 12:51 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu - zamiatarki Mercedes Benz... więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r.

Aktualności | 28 marca 2018 10:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

BGK.6722.06m.2017 Pniewy, dnia 28.03.2018r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego Uchwałą NrXXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20sierpnia 2002 r.) Na podstawie art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 wzwiązku zart. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji... więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały

Wójt Gminy Świerklany ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025” . Konsultacje rozpoczynają się 28.03.2018 r. i trwają do 26.04.2018 r. Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w następującej formie: 1. zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag Wypełniony formularz można dostarczyć: a) drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, b) drogą elektroniczną... więcej...

Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Aktualności | 27 marca 2018 14:07 | Publikujący: Gmina Dmosin

Na podstawie § 20 „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr XXXI/178/17 z dnia 28 listopada 2017 r. podajemy do publicznej wiadomości informację o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań. Informujemy, iż na: - Zadanie I: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęła tylko... więcej...

Wodociąg Krynica

Aktualności | 27 marca 2018 09:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

... więcej...

Obwieszczenie o wydanym pozwoleniu na budowę gazociągu Ostrzeszewo

Aktualności | 27 marca 2018 08:41 | Publikujący: Gmina Purda

W załączeniu obwieszczenie Starosty Olsztyńskiego o wydaniu pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia i przyłącza gazu na dz. nr geod. 2/10, 2/11, 2/20 o . Ostrzeszewo, gmina Purda.... więcej...