Bazagmin.pl

Aktualności

Podczas Dożynek Gminnych, które obchodzone były w niedzielę, 9 września w Parku Wolności w Gniewkowie, druhowie gminnych jednostek OSP otrzymali sprzęt zakupiony z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostki OSP gminy Gniewkowo otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 95.950zł brutto na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym

Aktualności | 11 września 2018 14:52 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Podczas Dożynek Gminnych, które obchodzone były w niedzielę, 9 września w Parku Wolności w Gniewkowie, druhowie gminnych jednostek OSP otrzymali sprzęt zakupiony z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostki OSP gminy Gniewkowo otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 95.950zł utto na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym. Z uwagi na zwiększającą się liczbę i intensywność nawałnic, a także coraz większą ilość wypadków drogowych, przy których niezbędne jest użycie specjalistycznego... więcej...

POWOŁANIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Aktualności | 11 września 2018 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I powołał Gminną Komisję Wyborczą w Regiminie, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19,06-461 Regimin: Karolina Michalina Dą owska, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Lekowo Renata Granecka. zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAW1EDIIWOŚĆ, zam. Przesnysz Maria Kolankowska. zgłoszona przez KWW "CZAS NA ZMIANY 2" J. MYSIAKOWSKIEGO, zam. Regimin Natalia Lipowska, zgłoszona przez KWW "UCZCIWOŚĆ I PRAC A DLA REGIMINA" (uzupełnienie składu), zam. Grzybowo Zygmunt Pielech. zgłoszony przez... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 11 września 2018 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 11 września 2018 13:05 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Bytnica

Aktualności | 11 września 2018 12:49 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 19 września 2018r. odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy Godzina rozpoczęcia o ad – 13:00. Porządek o ad XXVIII sesji Rady Gminy w Bytnicy. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy. Przyjęcie porządku o ad XXVIII sesji. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy w Bytnicy. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza... więcej...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 11 września 2018 08:27 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

XLIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 września 2018r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r. 3. Zakończenie o ad. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Dariusz Łebko WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY WHARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 1445 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2.... więcej...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 10 września 2018 r.w sprawie konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Aktualności | 10 września 2018 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie § 3 uchwały Nr XLVII/236/10 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 30września 2010r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania zorganizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie projektów aktów prawa miejscowego wdziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji /Dz.Urz. Woj. Podka. Nr114 poz. 2116/ OGŁASZAM Konsultacje dotyczące projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki zorganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Aktualności | 10 września 2018 12:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 315/O/2018 w sprawie nabycia przez Gminę Szulborze Wielkie własności nieruchomości pod drogę publiczną... więcej...

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP VII

Aktualności | 10 września 2018 09:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP VII DOFINANSOWANO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE, W FORMIE DOTACJI, W KWOCIE 17 605,86 ZŁ ... więcej...