Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu

Aktualności | 20 lutego 2018 14:25 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

W dniu 12 grudnia 2017 roku aktem notarialnym A/9414/2017 została powołana jednoosobowa spółka komunalna pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPozezdrze/document/456318/Uchwa%C5%82a-XXXI_185_17. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu zostały z dniem 1 stycznia 2018 r. powierzone obowiązki wynikające z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W chwili obecnej obowiązują odbiorców z terenu Gminy Pozezdrze... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 20 lutego 2018 10:30 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-02-20 Znak : RPP. 6733.3.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 12.02.2018 roku zostało wszczęte na wniosek Pani... więcej...

XXXVI sesja Rady Gminy Skulsk

Aktualności | 20 lutego 2018 07:35 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 27.02.2018 r.( tj. wtorek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XXXVI sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia... więcej...

Informacja o XXXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 28 lutego 2018 r.

Aktualności | 19 lutego 2018 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Do zyca informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Do zycy odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XXXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca. 4. Interpelacje radnych. 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Do zyca w roku 2017. 6.... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 lutego 2018 r.

Aktualności | 19 lutego 2018 13:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych o ad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 21 grudnia 2017 r. 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 19 lutego 2018 12:40 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-02-19 Znak : RPP. 6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 08.02.2018 roku zostało wszczęte na wniosek Pana... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 16 lutego 2018 15:16 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...