Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące wydania decyzji nr 8/18 z dnia 6.04.2018 r.

Aktualności | 18 kwietnia 2018 13:19 | Publikujący: Gmina Purda

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące wydania decyzji nr 8/18 z dnia 6.04.2018 r., zmieniającej decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z dnia 03.06.2013 r., znak IGR-II.7820.1.5.2013 dla zadania: "Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16".... więcej...

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu.

Aktualności | 18 kwietnia 2018 12:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 18.04.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy, 5.2 zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 5.3 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu, na wniosek Pana Jerzego Tabaki zam. ul. Królewiecka 40b/2, 11-700 Mrągowo, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4KV, na terenie działek nr 31/5, 31/10, 31/14, 31/15, 31/20, 31/26, 31

Aktualności | 18 kwietnia 2018 10:05 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pana Jerzego Tabaki zam. ul. Królewiecka 40b/2, 11-700 Mrągowo, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu, na wniosek Pana Dariusza Macioszczyka reprezentującego firmę ProfilCAD z siedzibą ul. Sucharskiego 4/27, 10-693 Olsztyn, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii

Aktualności | 18 kwietnia 2018 10:04 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pana Dariusza Macioszczyka reprezentującego firmę ProfilCAD zsiedzibą ul. Sucharskiego 4/27, 10-693 Olsztyn, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie,... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Wilińskiego reprezentującego ELEKTRO-PROJEKT z siedzibą ul. Kościuszki 5/5, 12-130 Pasym, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz ze słupem oraz sieci k

Aktualności | 18 kwietnia 2018 10:02 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Wilińskiego reprezentującego ELEKTRO-PROJEKT zsiedzibą ul. Kościuszki 5/5, 12-130 Pasym, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 26 kwietnia 2018 roku

Aktualności | 18 kwietnia 2018 08:06 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 26 kwietnia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek o ad: 1. Otwarcie o ad; 2. Wybór sekretarza; 3. Przedstawienie porządku o ad i wprowadzenie ewentualnych zmian; 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady; 6.... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 17 kwietnia 2018 14:39 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów,16.04.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 17 kwietnia 2018 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 16.04.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2017... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 17 kwietnia 2018 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 16.04.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2017... więcej...