Bazagmin.pl

Aktualności

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Aktualności | 27 sierpnia 2018 15:30 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Administracja w zakresie RODO w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie

Aktualności | 27 sierpnia 2018 08:30 | Publikujący: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuję, że Inspektorem Danych Osobowych w jednostce jest Pan Marcin Kominiarczyk IOD, inspektor@cbi24.pl (podstawa prawna: art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018r . o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)).... więcej...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wieliczkach

Aktualności | 24 sierpnia 2018 13:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Nasz znak: Or.II. 0012.9.2018 Data: 20.08.2018 r. Informuję, że w dniu 28 sierpnia ( wtorek ) 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie: 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach. 2.Sprawy różne. Z poważaniem Przewodniczący Komisji /-/ Rafał Aniszkiewicz ... więcej...

Decyzja Starosty Kraśnickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Mniszek

Aktualności | 24 sierpnia 2018 11:33 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Kraśnik, dn. 17.08.2018 r. Gn.6824.13.2018.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 13.06.2018 r., znak: GN.6822.5.2018 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm. Gościeradów, o ęb Mniszek oznaczonych numerami 192, 193, 232, 415, 628, 629, 772, 781,... więcej...

Decyzja Starosty Kraśnickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gościeradów Plebański

Aktualności | 24 sierpnia 2018 11:30 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Kraśnik, dn. 17.08.2018 r. Gn.6824.14.2018.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 13.06.2018 r., znak: GN.6822.4.2018 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm. Gościeradów, o ęb Gościeradów Plebański oznaczonych numerami 486, 487, 504, 526,... więcej...

OBWIESZCZNIE W Ó J T A GMINY R E G I M I N z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Aktualności | 24 sierpnia 2018 11:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y R E G I M I N z dnia 21 sierpnia 2018 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., - Kodeks wyborczy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz.754 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVIII /210/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018r., w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 3651) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i... więcej...

Ogłoszenie o naborze

Aktualności | 24 sierpnia 2018 10:41 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 24.08.2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA PRACOWNI PORZĄDKOWO -BUDOWLANEJ Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej ogłasza nabór na stanowisko instruktora zawodu pracowni porządkowo – budowlanej utworzonej na potrzeby uczestników Projektu pn.:„Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka wramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego... więcej...

XLIII Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 23 sierpnia 2018 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 30 sierpnia 2018r. /czwartek/ o godz. 15:00 odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich... więcej...