Bazagmin.pl

Aktualności

XXXV Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 11 grudnia 2017 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 21 grudnia 2017r. /czwartek/ o godz. 15:00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE63 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia PE25 na terenie działek nr 18, 39/3, 40/11, 40/13, 40/17, 41 w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno.

Aktualności | 11 grudnia 2017 10:24 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.19.2017 Szczytno, dnia 07.12.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE63... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE90 oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia PE63 na terenie działki nr 81/15, obręb Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno.

Aktualności | 11 grudnia 2017 10:20 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.22.2017 Szczytno, dnia 08.12.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Piotra Bugaj, reprezentującego Firmę Budowlano Instalacyjną „BARTBUD” Krzysztof Bartnik z siedzibą... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 11 grudnia 2017 09:21 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXII (trzydziestą drugą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza o ad. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy. Informacje z działalności międzysesyjnej: przewodniczącego Rady Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przewodniczącego Komisji Rolnictwa,... więcej...

Podziękowanie za Jesienną Zbiórkę Żywności

Kierownik i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu serdecznie dziękują wszystkim wolontariuszom, właścicielom i obsłudze sklepów BIEDRONKA i LEWIATAN za pomoc w przeprowadzeniu w dniach od 1-3 grudnia 2017 r. JESIENNEJ ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich darczyńców, którzy przyłączyli się do akcji. Dzięki ich ofiarności i pracy wolontariuszy ze ano 783 kg artykułów spożywczych, które zostaną przekazane osobom starszym i niepełnosprawnym z naszej gminy. Życzymy wszystkim... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 08 grudnia 2017 14:24 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-12-08 Znak: RPP.6733.7.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się że w dniu 8 grudnia 2017 roku z wniosku Pana Michała Budzyńskiego zam. ul. Okrągła 1a, 23-400 Biłgoraj pełnomocnika... więcej...

Informacja dotycząca awarii oświetlenia na rondzie drogi wojewódzkiej nr 579 w miejscowości Radziejowice

Aktualności | 08 grudnia 2017 11:44 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Urząd Gminy w Radziejowicach informuje, że awarię oświetlenia na rondzie drogi wojewódzkiej nr 579 w miejscowości Radziejowice zgłosiliśmy Inwestorowi „ Przebudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego /łódzkiego-Radziejowice” - GDDKiA. W związku z tym, iż w/w inwestycja pozostaje jeszcze na gwarancji Inwestor przekazał sprawę Wykonawcy, który musi podjąć stosowne działania. Z ustaleń wynika, że przyczyną aku oświetlenia jest poważne uszkodzenie przewodów energetycznych... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Aktualności | 08 grudnia 2017 08:03 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260 z 2017r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529 i poz. 1595 ). o g ł a s z a m co następuje : Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości : 1. w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych : Gniewkowo,... więcej...

Ogłoszenie - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Mała Kamienica

Aktualności | 07 grudnia 2017 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy Stara Kamienica

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że na terenie miejscowości Mała Kamienica zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. starego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, złomu, itp. Zbiórka odpadów odbędzie się w dniach 08 -11 grudnia 2017r Odpady należy dostarczyć do kontenera ustawionego na parkingu przy kościele w Małej Kamienicy ZAKAZ WYRZUCANIA OPON !... więcej...