Bazagmin.pl

Aktualności

Sprostowanie do ogłoszonego otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Aktualności | 23 lutego 2018 12:56 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

23.02.2018 r. SPROSTOWANIE DO OGŁOSZONEGO OTWARTEGO NABORU PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU Gmina Ciechanów uprzejmie informuje, że na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej zmuszona jest zamieścić sprostowanie tekstu w punkcie VII - termin składania ofert ogłoszonego „ Otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu”. Poprawny zapis punktu VII tj. „termin składania ofert” zmi: Oferty w formacie doc., pdf, należy przesłać do dnia 12 marca 2018 r., do godz. 14.00 na adres: urzad@gminaciechanow.pl lub gops_ciechanow1@o2.pl.... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 23 lutego 2018 10:54 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję L sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 lutego 2018r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XLVIII i XLIX sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między... więcej...

Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Aktualności | 23 lutego 2018 10:49 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), utworzony zostanie Korpus Urzędników Wyborczych. Kandydaci na urzędników wyborczych powinni spełniać następujące kryteria: posiadać wykształcenie wyższe; być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych; nie być kandydatami... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie rozwoju sportu w gminie Glinojeck

Aktualności | 22 lutego 2018 14:49 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Działając na podstawie uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Glinojeck. Znak sprawy ZP.426.1.2018 ... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Aktualności | 22 lutego 2018 12:24 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Rogów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Oznaczenie nieruchomości Kw, Nr działki Powierzchnia działki, pow. pomieszczeń Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Wysokość czynszu Kw LD1B/00017133/6 Nr działki . Dz 56 o ęb Wągry Nowe Działka Nr 56 o pow.0,41ha Tereny rolne : pastwisko kl.V o pow.0,36ha Nieużytek o pow.0,05ha Brak planu 26,00zł utto/rok ... więcej...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Aktualności | 22 lutego 2018 12:10 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłaszam, żewotwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań o charakterze pożytku publicznego naterenie Gminy Gościeradów w 2018 roku przeprowadzonego w dniu 15 i 16 lutego 2018 roku zostali wy ani niżej wymienieni oferenci... więcej...

PUNKT KONSULTACYJNY ds. UZALEŻNIEŃ

Aktualności | 22 lutego 2018 10:54 | Publikujący: Gmina Woźniki

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, żeod lutego 2018r. istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania przez mieszkańców naszej Gminy w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień. Punkt jest prowadzony przy współpracy z Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach oraz fundacją YAQ projekt - Pracownia Rozwoju Społecznego. Konsultacje odbywają się w każdy wtorek w godzinachod 16.30 do 18.30na terenie Ośrodka Zdrowia w Woźnikach w gabinecie nr 5na parterze (wejście od strony apteki). Telefon Punktu Konsultacyjnego - 535 284 367 (czynny w godzinach dyżuru). Jeśli... więcej...

Rozkład jazdy autobusów szkolnych - zmiana po feriach !

Aktualności | 22 lutego 2018 10:44 | Publikujący: Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach

Szanowni Państwo ! w załączeniu zamieszczam uaktualniony rozkład jazdy autobusów szkolnych, który jak co roku od półrocza ulega zmianie. Rozkład będzie obowiązywał po feriach t.j. od dnia 26 lutego 2018 r. Beata Domagalska Kierownik GZO... więcej...

Komunikat Wójta Gminy Bytnica dot. wody w Dobrosułowie

Aktualności | 22 lutego 2018 10:14 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Komunikat Wójta Gminy Bytnica Komunikat! Wójt Gminy Bytnica zawiadamia, że w wyniku badań wody z dnia 20.02.2018r. i decyzji wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Krośnie Odrz. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w wodociągu wiejskim w miejscowości Do osułów. Badania wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych. Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i odkażanie studni głębinowej oraz zbiornika wody pitnej). Po oczyszczeniu zlecone zostanie powtórne... więcej...