Bazagmin.pl

Aktualności

Klauzula informacyjna

Aktualności | 29 maja 2018 08:48 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Do zycy przy ul. Rynek 14, email: gops@ugdo zyca.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana... więcej...

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aktualności | 28 maja 2018 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

W dniu 25 maja 2018r w Urzedzie Gminy w Harasiukach, zarzadzeniem Wójta Gminy został powołany : Inspektor Ochrony Danych - Ga iel WALIŁKO tel. 15 8791306 w. 34 e-mail: iod@harasiuki.pl ... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 28 maja 2018 09:38 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXVII (trzydziestą siódmą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 04 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza o ad. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy. Informacje z działalności międzysesyjnej: a) przewodniczącego Rady Gminy b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej c) przewodniczącego... więcej...

ZAPROSZENIE NA XL SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 25 maja 2018 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

XL SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 8 czerwiec 2018r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok. 6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby O achunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii oprzedłożonym przez Wójta Gminy Harasiuki sprawozdaniu z wykonania budżetu... więcej...

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Aktualności | 25 maja 2018 14:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018... więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2017 r.

Aktualności | 25 maja 2018 13:44 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2017 r. Program Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gościeradów Nr XXI/126/16 z dnia 24 listopada 2016 r. Zgodnie z Programem Współpracy, współpraca Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi miała głównie... więcej...