Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZNIE W Ó J T A GMINY R E G I M I N z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Aktualności | 24 sierpnia 2018 11:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y R E G I M I N z dnia 21 sierpnia 2018 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., - Kodeks wyborczy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz.754 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVIII /210/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018r., w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 3651) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i... więcej...

Ogłoszenie o naborze

Aktualności | 24 sierpnia 2018 10:41 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 24.08.2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA PRACOWNI PORZĄDKOWO -BUDOWLANEJ Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej ogłasza nabór na stanowisko instruktora zawodu pracowni porządkowo – budowlanej utworzonej na potrzeby uczestników Projektu pn.:„Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka wramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego... więcej...

XLIII Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 23 sierpnia 2018 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 30 sierpnia 2018r. /czwartek/ o godz. 15:00 odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich... więcej...

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 30.08.2018 r.

Aktualności | 23 sierpnia 2018 14:14 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLVI sesję Rady, która odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad: 1. Informacja Burmistrza na temat zaopatrzenia Gminy w wodę: a) dyskusja, b) podjęcie ewentualnych wniosków. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28.06.2018 r. 3. Informacja na temat stanu oświaty w Gminie Mirsk: a) wystąpienie zaproszonych gości oraz Burmistrza, b) dyskusja, c) podjęcie ewentualnych wniosków. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Aktualności | 23 sierpnia 2018 14:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego d nia 16 sierpnia 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.... więcej...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

Aktualności | 23 sierpnia 2018 09:26 | Publikujący: Miasto Leżajsk

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 23 sierpnia 2018 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe (części działek nr 3535/17 i nr 263/19), stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do oddania w najem. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Tel. 17 24 27 333 wewn.115 lub 116.... więcej...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 22 sierpnia 2018 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

XLII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Harasiuki. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania... więcej...

Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Aktualności | 22 sierpnia 2018 09:42 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki na realizację przedmiotowego programu. Pełna treść informacji w załączniku. Jednocześnie Gmina Gryfów Śląski została zobowiązana do poinformowania uczestników programu o założeniach planowanego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Realizując powyższy obowiązek uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami... więcej...