Bazagmin.pl

Aktualności

LVI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 19 czerwca 2018 14:17 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Kolejna, LVI sesja Rady zaplanowana jest na dzień 27 czerwca 2018r. - porządek o ad wraz z materiałami w załączonych plikach. W poniedziałek, tj. 25 czerwca 2018r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady , które rozpocznie się o godz. 15:30 (sala nr 20 UM).... więcej...

„DOBRY START”- 300 ZŁ DLA UCZNIA

Od 1 lipca 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie będzie realizował rządowy program „Do y start” Zgodnie z zmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r, świadczenie przysługuje raz w roku w kwocie 300 zł. na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje: jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku... więcej...

Komunikat - dot. świadczenia wychowawczego 500+

UWAGA !!! Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500 +” na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. (drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.) TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY Zgodnie z art. 21 ust. 3 ust. 4 i ust.5, 5a, 5b, 5c Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc... więcej...

Komunikat - dot. świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

UWAGA !!! Osoby, które w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia rodzinnego czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego - jeżeli uległa zmiana sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego np. w związku uzyskaniem dochodu tj: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem... więcej...

Wybory samorządowe - 2018 r.

Aktualności | 18 czerwca 2018 14:47 | Publikujący: Gmina Boguty-Pianki

... więcej...

Komunikat - świadczenia rodzinne

UWAGA !!! Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY Zgodnie z art. 26 ust. 3 ust. 4 i ust.4a Ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia... więcej...

Ogłoszenie - świadczenie wychowawcze 500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres 2018/2019 można składać od 1 sierpnia 2018 r. (drogą elektroniczną-od dnia 1 lipca 2018 r.) w MGOPS Margonin (ul. Kazimierza Jankowskiego 4). Od 1 sierpnia 2018 r. można również składać wnioski o zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres 2018/2019.... więcej...

ZNALEZIONO SZCZENIAKI !

Aktualności | 18 czerwca 2018 14:13 | Publikujący: Gmina Woźniki

OSOBY CHĘTNE DO ADOPCJI MOGĄ UZYSKAĆ INFORMACJĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOŹNIKACH POK. NR 13 LUB POD NR TEL. 34/3669921... więcej...

DECYZJA NR ZAR/174/2018

Aktualności | 18 czerwca 2018 13:24 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

... więcej...