Bazagmin.pl

Aktualności

XXVII Sesja Rady Gminy

Aktualności | 26 czerwca 2017 08:38 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

Informacja o XXXI sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 czerwca 2017 r.

Aktualności | 25 czerwca 2017 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Do zyca informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Do zycy odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej Gminy Do zyca. 4. Złożenie przez radnego ślubowania. 5. Przyjęcie protokołu z o ad XXX sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 29 czerwca 2017 r.

Aktualności | 25 czerwca 2017 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad wspólnego posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 26.04.2017 r. 4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa... więcej...

KRUS - Prezesa KRUS

Aktualności | 25 czerwca 2017 08:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

... więcej...

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Aktualności | 25 czerwca 2017 08:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

INFORMACJA Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew Urząd Gminy w Suchoże ach informuje, że z dniem 17 czerwca 2017r weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). W przypadku zamiaru usunięcia drzewa, które rośnie na działce będącej własnością osoby fizycznej i jednocześnie którego usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy zamiar ten zgłosić Wójtowi Gminy Suchoże y podając: imię i nazwisko wnioskodawcy oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte rysunek... więcej...

XXIV sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 23 czerwca 2017 13:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na o ady XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu30 czerwca 2017 roku (piątek), godz. 11.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad: Otwarcie o ad. Wnioski do porządku o ad. Informacja bieżąca Wójta Gminy Suchoże y. Informacja bieżąca Przewodniczącej Rady Gminy Suchoże y. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchoże y oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 440 o ęb Brzozów. Podjęcie uchwały... więcej...

Została zakończona przebudowa ul. Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach

Aktualności | 23 czerwca 2017 13:01 | Publikujący: Gmina Woźniki

Zakończyła się długo oczekiwana przez mieszkańców Kamieńskich Młynów przebudowa ul. Tysiąclecia. W ramach inwestycji przebudowano jezdnię na odcinku o długości 2215,70 m polegającą na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości równej: - 5,00 m na wylocie do drogi wojewódzkiej oraz w miejscach występowania mijanek - 4,00 m na pozostałych odcinkach jezdni. Droga przed przebudową posiadała szerokości od 3,5 m do 4m. Wykonano zjazdy indywidualne oraz wejścia do posesji o nawierzchni z betonowej kostki ukowej o grubości 8 cm. A także... więcej...