Bazagmin.pl

Aktualności

XXX Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 21 sierpnia 2017 12:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 28 sierpnia 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji ... więcej...

27.08.2017 r. - BIAŁA NIEDZIELA w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Suchożebrach

Aktualności | 18 sierpnia 2017 12:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Samodzielny Publiczny Załad Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zaprasza Mieszkańców Gminy Suchoże y do przeprowadzenia badań profilaktycznych takich jak: - cytologia, - pomiar cisnienia tętniczego, - pomiar glukozy we krwi, - oznaczenie wskaźnika masy ciała BMI oraz uzyskania porad w zakresie zapobiegania i leczenia cukrzycy. Badania będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Suchoże ach. Szczegóły w załączonej informacji. Ponadto w tym samym dniu, podczas festynu "Złota Jesień w Suchoże ach" zorganizowany będzie punkt medyczny, w którym również będzie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej NN 0,4kV w obrębie geodezyjnym Marksewo, gm. Szczytno

Aktualności | 18 sierpnia 2017 11:19 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Tabaka zam. ul. Królewiecka 40b/2, 11-700 Mrągowo, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu... więcej...

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej w miejscowości Gawrzyjałki Gmina Szczytno

Aktualności | 18 sierpnia 2017 09:47 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny ograniczony na zbycie n/w nieruchomości: L.p. Nr działki Pow. w ha Nr KW O ęb Cena wywoławcza w zł Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Forma zbycia Termin zagospodarowania nieruchomości Wadium w zł 1. 11/1 0,4900 OL1S/00000155/7 Gawrzyjałki 12 800,00 zw. z VAT Brak planu zagospodarowania... więcej...

Informacja o XXXII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 22 sierpnia 2017 r.

Aktualności | 17 sierpnia 2017 11:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Do zyca informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Do zycy odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XXXI sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca. 4. Interpelacje radnych. 5. Przedstawienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2016 r. 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Do zyca za I... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 21 sierpnia 2017 r.

Aktualności | 17 sierpnia 2017 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych o ad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 29 czerwca 2017 r. 4. Przedstawienie informacji o stanie... więcej...

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Aktualności | 17 sierpnia 2017 05:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Informuję, że w dniu 24 sierpnia ( czwartek ) 2017 r. o godz. 1000odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Stan przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji /-/ Leszek Ladziński... więcej...

Posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki

Aktualności | 17 sierpnia 2017 05:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Informuję, że w dniu 28 sierpnia ( poniedziałek ) 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki. Tematykę posiedzenia stanowić będzie: Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji /-/ Józef Łapiński... więcej...