Bazagmin.pl

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady gminy Sztutowo w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztutowo

Aktualności | 14 lutego 2018 08:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Sztutowo w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztutowo Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.02.2018r. Termin zakończenia konsultacji: 26.02.2018r. Opinie w przedmiocie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztutowo, należy wyrazić poprzez wypełnienie i złożenie ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony w załączniku nr 2 doZarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie... więcej...

Najaktywniejszy Czytelnik 2017 Roku

Aktualności | 14 lutego 2018 07:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

„Cóż może być bardziej cennego od codziennych spotkań z mądrymi książkami”, mawiał Lew Tołstoj. Tego samego zdania jest grono młodych czytelników i ich rodziców. Wszyscy oni spotkali się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Do zycy aby poznać wyniki konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik 2017 Roku”. Nasi zwycięzcy, czyli dziesiątka tych, którzy systematycznie czytają i odwiedzają bibliotekę to: 1. Otylia Filipiak 2. Olivier Prusak 3. Maksymilian Prusak 4. Wojciech Marszałek 5. Ga iela Zimna 6. Oliwia Jura 7. Julia Słojewska 8.... więcej...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki

Aktualności | 13 lutego 2018 13:50 | Publikujący: Gmina Woźniki

ZARZĄDZENIE NR KR.120.39.2018 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), uchwały nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej Woźniki z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.... więcej...

Konkurs plastyczny „Uzależnieniom mówimy STOP”

Aktualności | 13 lutego 2018 12:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Weź udział w konkursie na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. „Uzależnieniom mówimy STOP” Urząd Gminy Wieliczki oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczkach ogłasza konkurs na wykonanie ulotki profilaktycznej dla szkół podstawowych z terenu Gminy Wieliczki pod hasłem „Uzależnieniom mówimy STOP”. Wszystkie dzieci i młodzież z terenu Gminy Wieliczki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Interpretacja tematu: „Uzależnieniom mówimy STOP” oraz technika plastyczna jest całkowicie... więcej...

Startuje XVI Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Aktualności | 13 lutego 2018 12:25 | Publikujący: Gmina Woźniki

Zapraszamy rolników do XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Od 2003 roku Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne... więcej...

XLIX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 28.02.2018r.

Aktualności | 13 lutego 2018 10:05 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Kolejna, XLIX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie wstępnie planowana jest na dzień 28 lutego 2018r. i jej tematami będą: 1.Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2017. 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2017. 3.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2016-2018 za rok 2017. W poniedziałek tj. 26.02.2018r. odbędzie... więcej...

XLVIII - nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 14 lutego 2018r.

Aktualności | 13 lutego 2018 09:59 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 14 lutego 2018r. o godz. 1510 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2018: -dyskusja, -przyjęcie uchwały. 4.Zamknięcie o ad. Przewodniczący Rady /-/ Przemysław Stefański Przed sesją ,... więcej...

Kasacja aut pożarniczych Gminy Szczytno

Aktualności | 12 lutego 2018 15:29 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno posiada do kasacji/wyrejestrowania n/w samochody pożarnicze: DAIMLER-BENZ LF 408 - rok - 1972 waga – 2850 kg STAR 200 1986 r. z dziurawą beczką 2500 litrów rok waga ok.5000 kg Oczekujemy propozycji terminie do 14 kutego 2018 roku godz. 12.00... więcej...