Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 12 grudnia 2017 08:35 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 11 grudnia 2017r. Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1875) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 15 grudnia 2017r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XLVI sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy

Aktualności | 11 grudnia 2017 16:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 11.12.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwał w sprawie: 3.1 przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pniewy na rok 2018. Sprawy różne. Spotkanie Wigilijne. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Kinga Dominiak... więcej...

XXXV Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 11 grudnia 2017 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 21 grudnia 2017r. /czwartek/ o godz. 15:00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji... więcej...

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia"

Aktualności | 11 grudnia 2017 12:56 | Publikujący: Gmina Woźniki

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu województwa śląskiego, w wieku powyżej 30 roku życia i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez profesjonalne doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, bezpłatne kursy/szkolenia (zawodowe lub IT) oraz płatne staże zawodowe. W ofercie również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Więcej informacji i zgłoszenia na stronie internetowej: http://www.gdpromesa.pl/osdz">... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE63 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia PE25 na terenie działek nr 18, 39/3, 40/11, 40/13, 40/17, 41 w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno.

Aktualności | 11 grudnia 2017 10:24 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.19.2017 Szczytno, dnia 07.12.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE63... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE90 oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia PE63 na terenie działki nr 81/15, obręb Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno.

Aktualności | 11 grudnia 2017 10:20 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.22.2017 Szczytno, dnia 08.12.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Piotra Bugaj, reprezentującego Firmę Budowlano Instalacyjną „BARTBUD” Krzysztof Bartnik z siedzibą... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 11 grudnia 2017 09:21 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXII (trzydziestą drugą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza o ad. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy. Informacje z działalności międzysesyjnej: przewodniczącego Rady Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przewodniczącego Komisji Rolnictwa,... więcej...

KRUS informuje

Aktualności | 11 grudnia 2017 08:58 | Publikujący: Gmina Woźniki

KRUS informuje Nowe kwoty przychodów do emerytury Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że od 1 grudnia 2017 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 listopada 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2017 r. (4... więcej...

Podziękowanie za Jesienną Zbiórkę Żywności

Kierownik i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu serdecznie dziękują wszystkim wolontariuszom, właścicielom i obsłudze sklepów BIEDRONKA i LEWIATAN za pomoc w przeprowadzeniu w dniach od 1-3 grudnia 2017 r. JESIENNEJ ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich darczyńców, którzy przyłączyli się do akcji. Dzięki ich ofiarności i pracy wolontariuszy ze ano 783 kg artykułów spożywczych, które zostaną przekazane osobom starszym i niepełnosprawnym z naszej gminy. Życzymy wszystkim... więcej...

INFORMACJA nt. XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która odbyła się w dn. 7 grudnia br. w Sosnowcu

Aktualności | 08 grudnia 2017 14:44 | Publikujący: Gmina Woźniki

Katowice, dn. 7 grudnia 2017 r. KOMUNIKAT PRASOWY Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dn. 7 grudnia 2017 r. (czwartek) - na zaproszenie p. Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Sosnowca - odbyła się w Sosnowcu XLIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego wzięli udział: p. Małgorzata Ochęduszko-Ludwik - Członek Zarządu Województwa Śląskiego; p. Krzysztof Nowak - Dyrektor Wydziału Nadzoru... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 08 grudnia 2017 14:24 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-12-08 Znak: RPP.6733.7.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się że w dniu 8 grudnia 2017 roku z wniosku Pana Michała Budzyńskiego zam. ul. Okrągła 1a, 23-400 Biłgoraj pełnomocnika... więcej...