Bazagmin.pl

Aktualności

Zawiadomienie o V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 21 lutego 2019 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 18.02.2019 r. OP.0002.2.2019 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., z późn.zm.) – zwołuję V nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 lutego 2019 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz. 1500. Porządek o ad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2019 rok. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na pytania... więcej...

Program Operacyjny “Pomoc Żywnościowa”

Aktualności | 21 lutego 2019 08:56 | Publikujący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku

Burmistrz Kamieńska oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku informują, że w dniu 01.03.2019r. /piątek/ w godz. od 9:00 do 14:30 w budynku internatu przy ZSP w Kamieńsku, ul. Szkolna 4 odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018... więcej...

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie Gminy Wieliczki na okres kadencji 2019-2023 oraz harmonogram zebrań sprawozdawczo - wyborczych

Aktualności | 21 lutego 2019 08:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie Gminy Wieliczki na okres kadencji 2019-2023 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 mara 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) oraz § 19 ust.1 i 2 Statutów sołectw, stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXIX/148/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Wieliczki zarządzam, co następuje: § 1. Ze ania wiejskie w sprawie wyborów... więcej...

Z dniem 25.02.2019r. zostanie uruchomiona nowa linia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Woźniki.

Aktualności | 20 lutego 2019 15:48 | Publikujący: Gmina Woźniki

Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców, staraniem Pana Burmistrza informujemy, że z dniem 25.02.2019r. zostanie uruchomiona nowa linia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Woźniki. Mieszkańcy zyskają możliwość sprawnego dotarcia do instytucji publicznych na terenie naszej Gminy m.in. Urzędu Miejskiego, Ośrodków Zdrowia i szkół. Ponadto kursy są bezpośrednio skorelowane z linią komunikacyjną do Lublińca. Będzie możliwość wygodniej, częściej i szybciej, bez konieczności przesiadki, podróżować pomiędzy terenami naszej Gminy... więcej...

Wspólne posiedzenie Komisji

Aktualności | 20 lutego 2019 15:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Wspólne posiedzenie Komisji – Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Skarg i Wniosków w dniu 25.02.2019r. godz. 9.00 (poniedziałek) Porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Zaopiniowanie uchwał w sprawie : 1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin. 2) Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2019 rok. 3) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego... więcej...

Obejrzyj najbliższe posiedzenie Rady Gminy

Aktualności | 20 lutego 2019 15:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że VII zwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się w Sali Konferencyjnej urzędu 25-02-2019r. o godz. 10.00. (poniedziałek) Obejrzyj posiedzenie na stroniehttps://regimin.wideosesja.pl/" target="_blank">regimin.wideosesja.pllub BIP Urzędu zakładka... więcej...

VI Sesja kadencji 2018 - 2023

Aktualności | 20 lutego 2019 13:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 25 lutego 2019r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się VI Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich ... więcej...