Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 13 września 2019r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Aktualności | 13 września 2019 08:04 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 13 września 2019r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży na rzecz głównych najemców następujące nieruchomości: 1) Gniewkowo, ul. Rynek Nr 8/18 - powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 46,63 m2, za cenę 66.700 zł, do lokalu mieszkalnego przynależą pomieszczenia... więcej...

,, Produkt Polski"

Aktualności | 12 września 2019 14:27 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

W załączeniu pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej oznaczena ,, PRODUKT POLSKI''... więcej...

Termin i tematyka XIV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Aktualności | 12 września 2019 14:08 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zapraszam do wzięcia udziału w XIV Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 16.09.2019r o godzinie 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności o ad. Zatwierdzenie proponowanego porządku o ad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice dla fragmentu miejscowości Krze Duże (o ęb ewidencyjny Krze) Zakończenie o ad. ... więcej...

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 września 2019r. w sprawie ustalenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów

Aktualności | 12 września 2019 14:03 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 września 2019r. w sprawie ustalenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 uchwały nr V1/41/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015r. poz. 2138 z późn. zm.) zarządzam co następuje: § 1.Ustalam termin wyborów... więcej...

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI: JARLUTY DUŻE, JARLUTY MAŁE, PRZYBYSZEWO, ZEŃBOK W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Aktualności | 12 września 2019 09:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Wzałączeniu Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 14.08.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zeńbok. (komunikat w załaczeniu plik PDF)... więcej...

Sesja XI Rady Gminy Skulsk 19.09.2019r. godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Aktualności | 11 września 2019 15:19 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, 11.09.2019 r. Pan/Pani Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ) Zwołuję XI sesję Rady Gminy na dzień 19.09.2019 r.( tj. czwartek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XI sesji Rady Gminy. Informacja... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualności | 11 września 2019 15:05 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dostawę sprzętu ICT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk” ... więcej...

konkurs "Moja wizja ZERO"

Aktualności | 11 września 2019 12:43 | Publikujący: Gmina Woźniki

... więcej...