Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200

Aktualności | 18 kwietnia 2019 11:22 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.11.2019 Szczytno, dnia 17 kwietnia 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodekspostępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200

Aktualności | 18 kwietnia 2019 11:18 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.10.2019 Szczytno, dnia 17 kwietnia 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodekspostępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława

Aktualności | 18 kwietnia 2019 11:15 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.9.2019 Szczytno, dnia 16 kwietnia 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodekspostępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez... więcej...

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Aktualności | 18 kwietnia 2019 08:53 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Szanowni Państwo! W dniu 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do rad powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości treść uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych. Więcej informacjihttp://www.wir.org.pl/wybory_2019/" target="_blank.... więcej...

IX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 26 kwietnia 2019r.

Aktualności | 18 kwietnia 2019 08:46 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

IX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędzie się wyjątkowo - w piątek tj. 26 kwietnia 2019 r. o godz. 14 :00. Wspólne posiedzenie Komisji Rady odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 16:30 (sala nr 20 UM).... więcej...

Rekordowa ilość rysunków w konkursie plastycznym dla dzieci ze szkół wiejskich

Aktualności | 18 kwietnia 2019 07:51 | Publikujący: Gmina Woźniki

Rekordowa ilość rysunków w konkursie plastycznym dla dzieci ze szkół wiejskich 990 prac z blisko 100 szkół z terenu województwa śląskiego, napłynęło na IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, odbywający się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Komisja konkursowa wy ała najlepsze prace. Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród najmłodszych plastyków. Patronat honorowy nad całym Konkursem w skali kraju sprawuje Minister Rolnictwa i... więcej...

WIELKANOC 2019

Aktualności | 17 kwietnia 2019 15:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja! Życzą Przewodniczący Rady Gminy Suchoże y Wójt Gminy Suchoże y Bogdan Wysocki Krzysztof Bujalski... więcej...

Życzenia wielkanocne

Aktualności | 17 kwietnia 2019 10:23 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3116/wiadomosci/467072/files/zycze.png... więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Aktualności | 17 kwietnia 2019 09:42 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Zapraszamy mieszkańców Gminy Pawonków, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu Uchwały w sprawie wustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawonków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. Uwagi i wnioski można składać od 17 kwietnia 2019r. do 1 maja 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Pawonkowie, ul. Zawadzkiego... więcej...

Życzenia Wielkanocne

Aktualności | 17 kwietnia 2019 09:39 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...