Bazagmin.pl

Aktualności

Harmonogram pracy boiska ORLIK w Suchożebrach na miesiąc maj 2017

Aktualności | 28 kwietnia 2017 15:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Lokalny animator sportu - Katarzyna Furmaniak... więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2016 r.

Aktualności | 28 kwietnia 2017 13:34 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2016 r. Program Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gościeradów Nr XI/62/15 z dnia 26 listopada 2015 r. Zgodnie z Programem Współpracy, współpraca Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi miała głównie charakter... więcej...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Aktualności | 28 kwietnia 2017 13:20 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 28.04.2017 r Znak: OŚGO.6220.2.4.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2016... więcej...

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Woźniki

Aktualności | 28 kwietnia 2017 13:00 | Publikujący: Gmina Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) projektu uchwały Rady Miejskiej wWoźnikach w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Woźniki Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 422/XXXX/2012 Rady Miejskiej wWoźnikach zdnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji zorganizacjami pozarządowymi i podmiotami... więcej...

XXXVIII - nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 28 kwietnia 2017 12:47 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Gniewkowo, 28.04. 2017r. SOg. 0002.6 .2017 Pan/Pani ........................................................................................ Zapraszam na nadzwyczajną XXXVIII- sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 31 ust.1 statutu Gminy Gniewkowo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016r., poz. 4673) w dniu 5 maja 2015r. o godz. 1115 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11 . Proponowany porządek... więcej...

Turniej w Szczecinie

Piłkarski szał trwa... W niedzielę 9-go kwietnia 2017 odbył się kolejny turniej piłki nożnej - IV Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - organizowane przez placówki ze Szczecina. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń sportowych naszego regionu, a dla nas była to już czwarta edycja, w której wzięliśmy udział. Wychowankowie Placówek z Pyrzyc trafili do koszyka grupy B wraz ze Stargardem, Łobzem, Policami oraz Karlinem. Nasi zawodnicy wystawili zawodników rezerwowych z powodu kontuzji bramkarza, ale mimo to przez pierwsze trzy... więcej...

Halowy Turniej Piłki Nożnej w Świdwinie

XXVII Halowy Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych województwa zachodniopomorskiego im. Wujka Leszka w Świdwinie Dnia 25 marca 2017 w Świdwinie braliśmy udział w kolejnym trurnieju piłkarskim. Do rywalizacji stanęło dziecięć drużyn z placówek i ośrodków wychowawczych - ze Szczecina, Darłowa, Łobza, Warnina, Białogaru, Karlina, Polanowa, Sławna, Pyrzyc oraz Świdwina. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Nasi zawodnicy trafili do grupy A wraz z zespołami z Polanowa, Świdwina, Karlina i Sławna. Pierwszy rozegrany mecz zakończył... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na "Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu w Jankowicach - część 3 - urządzenia zabawowe (zjazd linowy i plac zabaw z piaskownicą - fabryka piasku)+ tablica regulaminowa".

Aktualności | 27 kwietnia 2017 21:41 | Publikujący: Urząd Gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach

http://www.swierklany.pl/bip/3/zapytanie.pdf" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/3/zal1.pdf" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/3/zal1.doc" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/3/zal2.pdf" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/3/zal3.pdf" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/3/zal4.pdf" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/3/zal5.pdf" target="_blank... więcej...

Zaproszenie do składania ofert "Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu w Jankowicach - część 1 - budowa piłkochwytów".

Aktualności | 27 kwietnia 2017 21:34 | Publikujący: Urząd Gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach

http://www.swierklany.pl/bip/1/zapytanie.pdf" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/1/zal1.pdf" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/1/zal1.doc" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/1/zal2.pdf" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/1/zal3.pdf" target="_blank http://www.swierklany.pl/bip/1/zal4.pdf" target="_blank... więcej...