Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie p.t.: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań.”

Aktualności | 24 stycznia 2018 11:33 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

ZAPROSZENIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie p.t.: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wy anych działań.” które odbędzie się 15 luty 2018 r. (czwartek) o godz. 1000 W budynku GOPS w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63 Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potrzebne do rozliczenia z ARiMR w ramach wy anych działań Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 500571 805 lub u doradcy w gminie ( dyżur w... więcej...

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie p.t.: „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym jako element prewencji- zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami.”

Aktualności | 24 stycznia 2018 11:14 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

ZAPROSZENIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie p.t.: „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym jako element prewencji- zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami.” które odbędzie się 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 1000 W budynku GOPS w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63 Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potrzebne do rozliczenia z ARiMR w ramach wy anych działań Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 500571 805 lub u doradcy w gminie (... więcej...

Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Bytnica dnia 30 stycznia 2018r. godz. 13:00

Aktualności | 23 stycznia 2018 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 30 stycznia 2018r. odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy Godzina rozpoczęcia o ad – 13:00. Porządek o ad XXIII sesji Rady Gminy w Bytnicy. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy. Przyjęcie porządku o ad XXIII sesji. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy w Bytnicy. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania... więcej...

Ogłoszenie o naborach wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze”

Aktualności | 23 stycznia 2018 11:43 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Ogłoszenie o naborach wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla... więcej...

KRUS przypomina - Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy

Aktualności | 23 stycznia 2018 11:10 | Publikujący: Gmina Woźniki

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zasiłki chorobowe w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej (e – ZLA) lub papierowej (na formularzu ZUS – ZLA). W przypadku, gdy lekarz wystawi zaświadczenie w formie elektronicznej (e-ZLA), ubezpieczony w KRUS nie musi składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, bowiem zaświadczenie takie automatycznie przekazywane jest do KRUS. Tak więc ubezpieczony... więcej...

KRUS informuje - Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

Aktualności | 23 stycznia 2018 11:04 | Publikujący: Gmina Woźniki

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń. Od 1 stycznia 2018 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego... więcej...

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi"

Aktualności | 23 stycznia 2018 10:59 | Publikujący: Gmina Woźniki

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi" Decyzją Prezesa KRUS Adama Wojciecha Sekścińskiego, uruchomiono ósmą edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, który co roku przyciąga ponad 30 tysięcy dzieci zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów... więcej...

KRUS informuje - Kasa oficjalnym Partnerem Wizji Zero

Aktualności | 23 stycznia 2018 10:54 | Publikujący: Gmina Woźniki

Kasa oficjalnym Partnerem Wizji Zero Na początku bieżącego roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero. Wizja Zero jest pierwszą w historii światową kampanią prewencyjną opracowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) i Specjalną Komisję Techniczną ISSA ds. Prewencji. Kasa jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia ISSA, a od 2007 roku prowadzi Sekretariat Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Głównym celem Wizji Zero jest... więcej...