Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji nr RR-OP.6220.22.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Olszyny o mocy do 15MW, realizowanej w granicach działki nr 485/5 obręb Olszyny, (woj. Warmińsko-mazurskie, pow. Szczycieński) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem

Aktualności | 02 kwietnia 2020 18:37 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

URZĄD GMINY SZCZYTNO woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3 tel.: 623-25-80 E-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl Fax: 623-25-92 www: http://www.ug.szczytno.pl RR-OP.6220.22.2019 Szczytno, dnia 02 kwietnia 2020r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 283) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca... więcej...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Aktualności | 02 kwietnia 2020 18:35 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

RR-MK.6845.21.2020 Szczytno dnia 02.04.2020 r. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Lp. O ęb Nr działki Nr KW Pow. w ha Czynsz roczny w zł. Termin wnoszenia opłat Termin zagospodarowania nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Uwagi 1. Lipowa... więcej...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza zapotrzebowanie – nabór osoby na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznym w celu jego wsparcia w miejscu zamieszkania.

Aktualności | 02 kwietnia 2020 14:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH PNIEWY 28 lok. 3 05-652 PNIEWY tel. (48) 668-64-85 e-mail: gops.pniewy@interia.pl fax (48) 668-64-85 Pniewy, dnia 02.04.2020 r. GOPS.110.8.2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza zapotrzebowanie – nabór osoby... więcej...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza zapotrzebowanie – nabór osoby na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznym w celu jego wsparcia w miejscu zamieszkania.

Aktualności | 02 kwietnia 2020 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH PNIEWY 28 lok. 3 05-652 PNIEWY tel. (48) 668-64-85 e-mail: gops.pniewy@interia.pl fax (48) 668-64-85 Pniewy, dnia 02.04.2020 r. GOPS.110.7.2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza zapotrzebowanie – nabór osoby... więcej...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: Opiekun / opiekunka dla osoby starszej w wieku 75+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach na stanowisko pracy w wymiarze 1/5 etatu (w przeciętnym 40 godzinnym tygodniu pracy wykonywanie 8 godzin usług opiekuńczych w domu podopiecznej – umowa o pracę.

Aktualności | 02 kwietnia 2020 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH PNIEWY 28 lok. 3 05-652 PNIEWY tel. (48) 668-64-85 e-mail: gops.pniewy@interia.pl fax (48) 668-64-85 Pniewy, dnia 02.04.2020 r. GOPS 110.6.2020 Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: Opiekun / opiekunka dla osoby starszej w wieku 75+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach na stanowisko pracy w wymiarze 1/5 etatu (w przeciętnym 40 godzinnym... więcej...

Informacja KRUS - Kampania „Kupuj świadomie – Produkt polski"

Aktualności | 02 kwietnia 2020 08:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego weźmie udział wtegorocznej, ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Rolnictwa iRozwoju Wsi orazKrajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Kupuj świadomie –Produkt polski", którejcelem jest uświadamianie polskiemu społeczeństwu znaczenia codziennych decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki iwspierania krajowego rolnictwa, szczególnie wtak trudnym czasie jak okres pandemii wirusa SARS-CoV-2. Już dziś wiadomo, żepandemia będzie miała ogromny wpływ nasytuację ekonomiczną igospodarczą Polski, dlatego tak istotne... więcej...

Informacja KRUS - Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS*

Aktualności | 02 kwietnia 2020 08:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, żeubezpieczonemu rodzicowi, którysprawuje osobistą opiekę naddzieckiem –w związku zzamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, doktórychuczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna zpowodu COVID-19 –przysługuje zasiłek opiekuńczy zakażdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ztytułu opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym... więcej...

Informacja KRUS - Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń*

Aktualności | 02 kwietnia 2020 08:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, żeotrzy miesiące zostanie przedłużona wypłata: rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy, dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, – jeżeli termin ważności orzeczeń, napodstawie którychprzyznano prawo doww. świadczeń, upłynął wokresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo wokresie 30 dni następujących poich odwołaniu... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 01 kwietnia 2020 16:10 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2020-04-01 Znak: RPP.6733.1.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się że w dniu 1 kwietnia 2020 roku z wniosku Pana Kamila Kluczek pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Polskiej... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytna o wydaniu decyzji nr RR-OP.6220.1.2020 z dnia 01 kwietnia 2020r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej na działce ew. nr 291/1 obręb 29, powiat szczycieński, gmina Szczytno, m. Trelkowo

Aktualności | 01 kwietnia 2020 14:23 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

URZĄD GMINY SZCZYTNO woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3 tel.: 623-25-80 E-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl Fax: 623-25-92 www: http://www.ug.szczytno.pl RR-OP.6220.1.2020 Szczytno, dnia 01 kwietnia 2020r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca... więcej...