Bazagmin.pl

Aktualności

500 + P0 NOWEMU

Aktualności | 17 maja 2019 13:27 | Publikujący: Urząd Gminy Zakrzewo

... więcej...

Przedłużenie naboru wniosków refundacja kosztów wyposażenia (...) PFRON

Aktualności | 17 maja 2019 12:51 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWEGO NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - PFRON Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki finansowe przeznaczone są dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, która ma prawo... więcej...

Przedłużenie naboru wniosków - dotacje PFRON

Aktualności | 17 maja 2019 12:47 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWEGO NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór wniosków osoby niepełnosprawnej dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej (…) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki finansowe przeznaczone są dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca... więcej...

Przedłużenie naboru wniosków na staże PFRON

Aktualności | 17 maja 2019 12:32 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU - PFRON Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizacja stażu planowana jest w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu. Wnioski na realizację zadania przyjmowane będą do dnia 31 maja 2019 r. Druki dokumentów do po ania ze strony: http://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/... więcej...

Program Operacyjny “Pomoc Żywnościowa”

Aktualności | 17 maja 2019 12:16 | Publikujący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku

Burmistrz Kamieńska oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku informują, że w dniu 27.05.2019r. /pioniedziałek/ w godz. od 9:00 do 14:30 w budynku internatu przy ZSP w Kamieńsku, ul. Szkolna 4 odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018 ... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 16 maja 2019 14:03 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: OŚGO. 6220.8.2.2018 Gościeradów, dnia: 16.05.2019 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art.61 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: POLKOMTEL INFRASTRUKTURA... więcej...

MAMMOBUS W SUCHOŻEBRACH - 28.06.2019 r.

Aktualności | 16 maja 2019 12:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w wieku 50-69 lat, na bezpłatną mammografię wykonywaną w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, finansowanego przez NFZ. Mammobus będzie ustawiony na parkingu przy Urzędzie Gminy Suchoże yul. A. Ogińskiej 11 w dniu 28 czerwca 2019 r. Wymagana wczesniejsza rejestracja pod nr tel.: 58 666 24 44, lub www. mammo.pl W załączeniu plakat i ulotka informacyjna. ... więcej...

INFORMACJA o posiedzeniu komisji ds. budżetu i mienia gminnego Rady Gminy

Aktualności | 16 maja 2019 10:02 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Uprzejmie informuję, że dnia 22 maja 2019r. na godz. 10:00 (środa), odbędzie się posiedzenie komisji ds. budżetu i mienia gminnego Rady Gminy Pozezdrze, które odbędzie się w urzędzie gminy – sala konferencyjna z następującą tematyką spotkania: 1. Zapoznanie się z raportem o stanie gminy Pozezdrze za rok 2018. 2. Zapoznanie się z sprawozdaniem Wójta Gminy Pozezdrze z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia. 3. Zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.VIII-0120-159/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby O achunkowej w Olsztynie... więcej...

INFORMACJA o wspólnym posiedzeniu komisji Rewizyjnej oraz spraw społecznych Rady Gminy

Aktualności | 16 maja 2019 10:01 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2019r. na godz. 12:00 (czwartek), odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rewizyjnej oraz do spraw społecznych Rady Gminy Pozezdrze, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury – sala widowiskowa z następującą tematyką spotkania: 1. Zapoznanie się z raportem o stanie gminy Pozezdrze za rok 2018. 2. Zapoznanie się z sprawozdaniem Wójta Gminy Pozezdrze z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia. 3. Zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.VIII-0120-159/19 Składu Orzekającego Regionalnej... więcej...