Bazagmin.pl

Aktualności

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 30.05.2019 r.

Aktualności | 24 maja 2019 09:58 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na IX Sesję Rady, która odbedzie się 30.05.2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzedu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek o ad: 1. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mirsk: a) wystąpienie zaproszonych gości oraz Burmistrza, b) dyskusja, c) podjęcie ewentualnych wniosków. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2019 r., b) zmian budżetu na 2019 r., c) zatwierdzenia rocznego sprawozdanie... więcej...

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Regimin z dnia 23 maja 2019 r.

Aktualności | 24 maja 2019 08:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Regimin z dnia 23 maja 2019 r. o dniach i godzinach dyżurów pełnionych w Urzędzie Gminy Regimin 24 maja 2019 r. od godz. 12.00 do godz. 16.00 25 maja 2019 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00... więcej...

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 24 maja 2019 08:47 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.4.421.124.2019.RF INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z http://późn.zm">późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z ... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV na terenie działki nr 3812/1, w obrębie geodezyjnym Sasek Mały, gm. Szczytno oraz na terenie działki nr 3811, w obrębie geodezyjnym Siódmak, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A.

Aktualności | 23 maja 2019 15:25 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.9.2019 Szczytno, dnia 17.05.2019r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV na terenie... więcej...

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Aktualności | 23 maja 2019 15:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 23.05.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 31.05.2019r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Prezentacja laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego KRUS „Bezpiecznie na wsi”. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 5. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. 6. Przyjęcie protokołu nr IX.2019 z Sesji Rady Gminy... więcej...

VIII Sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 23 maja 2019 13:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na o ady VIII sesji Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Wnioski do porządku o ad. Zgłaszanie uwag do protokołu z VII sesji Rady Gminy Suchoże y. Informacja Wójta Gminy Suchoże y na temat realizacji zadań między sesjami. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przedstawienie... więcej...