Bazagmin.pl

Aktualności

Życzenia

Aktualności | 13 grudnia 2019 08:51 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. W gronie najbliższych osób, w miłości, radości i ciepłej atmosferze. Sukcesów w pracy i wytrwałości w realizacji planów. Nowy Rok niech przyniesie pełno radosnych chwil i spełni najskrytsze marzenia. Życzy Wójt Gminy Wiśniewo Grzegorz Woźniak wraz z radnymi, sołtysami i pracownikami Urzędu Gminy.... więcej...

XV Sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 12 grudnia 2019 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na o ady XV sesji Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu 19 grudnia2019 r. (czwartek) o godz. 9.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Wnioski do porządku o ad. 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XIV sesji Rady Gminy Suchoże y. 4. Informacja Wójta Gminy Suchoże y na temat realizacji zadań między sesjami. 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchoże y. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 12 grudnia 2019 14:23 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-12-12 Znak : RPP. 6733.11.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 05.12.2019 roku zostało wszczęte na wniosek Pana... więcej...

Ogłoszenie o XI Sesji Rady Gminy Pozezdrze

Aktualności | 12 grudnia 2019 12:26 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 12 grudnia 2019r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY GMINY POZEZDRZE Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze informuję, że dnia 30 grudnia 2019r. na godz. 13:00 (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa, odbędzie się XI (jedenasta) Sesja Rady Gminy Pozezdrze, poświęcona uchwaleniu budżetu gminy Pozezdrze na rok 2020. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tomasz Sikorski... więcej...

DECYZJA

Aktualności | 12 grudnia 2019 10:30 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Kraśnik, dn. 05.12.2019 r. Gn.6824.22.2019.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 24.10.2019 r., znak: GN.6822.9.2018 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm. Gościeradów, o ęb Gościeradów Folwark oznaczonych numerami: 68, 71/1, 89,... więcej...

DECYZJA

Aktualności | 12 grudnia 2019 10:29 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Kraśnik, dn. 05.12.2019 r. Gn.6824.19.2019.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 14.10.2019 r., znak: GN.6822.9.2018 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm. Gościeradów, o ęb Księżomierz Kościelna oznaczonych numerami: 15, 16, 17, 528,... więcej...

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2019

Aktualności | 12 grudnia 2019 09:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2019 Na podstawie art. 46 ustęp 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. O finansowaniu zadań oświatowych (\Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.)) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 661,08zł miesięcznie ( kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych) Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części subwencji ogólnej dla gminy. Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli publicznych... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów

Aktualności | 12 grudnia 2019 09:22 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 11.12.2019 r. Znak: OŚGO. 6220.9.7.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust.3ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Gościeradów informuje, że w dniu 10.12.2019 r. dla Zarządu... więcej...

Informacja dla mieszkańców miejscowości Pęchcin i Pieńki Niechodzkie

Aktualności | 11 grudnia 2019 14:59 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja dla mieszkańców miejscowości Pęchcin i Pieńki Niechodzkie w nocy 12-13.12.2019 r. w godz. 22:30 – 04:30 wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie zasilanym ze SUW Tysiąclecia. Przerwa w dostawie wody w związku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody. Źródło: http://www.zwikciechanow.pl/2019/12/10/komunikat-o-przerwie-w-dostawie-wody-na-terenie-zasilanym-z-suw-tysiaclecia-w-nocy-12-13-12-2019-r-w-godz-2230-0430/... więcej...

Dnia 18.12.2019 roku o godz. 12.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 11 grudnia 2019 14:07 | Publikujący: Gmina Woźniki

OR.0002.11.2019 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącej Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11.12.2019 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 18 grudnia 2019 roku na godz. 1200 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Zatwierdzenie porządku o ad. 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 4.Bieżąca informacja z pracy komisji Rady. 5.... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 11 grudnia 2019 13:47 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 17 grudnia 2019r. o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XVI sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 28.11.2019r. do 17.12.2019r. 5.... więcej...