Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualności | 22 lutego 2019 14:53 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NOWYM TOMYŚLU ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze DORADCA ZAWODOWY AO.1110.3.2019 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu. 1. Stanowisko pracy: Doradca zawodowy 2. Funkcja: Doradca klienta 3. Liczba etatów - 1 etat 4. Rodzaj umowy: umowa na czas określony 5. Wymagania... więcej...

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 22 lutego 2019 14:21 | Publikujący: Gmina Gościeradów

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z http://późn.zm">późn. zm) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z ... więcej...

ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 22 lutego 2019 12:07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

V SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 1 marzec 2019r. o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki. 3. Informacja o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie Gminy Harasiuki wroku 2018. 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2018 rok. 5. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania... więcej...

Informacja o dofinasowaniach na wymianę kotłów i odnawialne źródła energii

Aktualności | 22 lutego 2019 08:56 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

19 lutego 2019 r. na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na wymianę kotłów i odnawialne źródła energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Zaprezentowano możliwości i warunki otrzymania dofinansowania w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Mieszkańcy gminy Szydłowo wnioskować mogą o wymianę aktualnego źródła ciepła na jeden z trzech rodzajów kotłów: gazowy,... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 21 lutego 2019 16:26 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 lutego 2019r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej, która uzyskała mandat w wyborach uzupełniających w dniu 10.02.2019r oraz złożenie ślubowania przez radną. 3. Przyjęcie porządku o... więcej...

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 28.02.2019 r.

Aktualności | 21 lutego 2019 15:23 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na VI Sesję Rady, która odbedzie się 28.02.2019 r. o godz.13.00 w sali posiedzeń Urzedu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porzadek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24.01.2019r. 2. Stan gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Mirsk: a) wystąpienie zaproszonych gości oraz Burmistrza, b) dyskusja, c) podjęcie ewentualnych wniosków. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w... więcej...