Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Regimin o dniach i godzinach dyżurów pełnionych w Urzędzie Gminy Regimin

Aktualności | 19 kwietnia 2019 12:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Regimin o dniach i godzinach dyżurów pełnionych w Urzędzie Gminy Regimin 24 kwietnia 2019 r. od godz. 10.30 do godz. 13.30 25 kwietnia 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 10.00; 15.30 do godz. 17.00 26 kwietnia 2019 r. od godz. 10.00 do godz. 17.00 ... więcej...

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE 29 KWIETNIA 2019R. W ZMIAN W ORGANIZACJI szkół podstawowych i przedszkoli

Aktualności | 19 kwietnia 2019 10:49 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Przewodnicząca Rady Gminy Pawonków oraz Wójt Gminy Pawonków zapraszają na spotkanie wsprawie projektowanych zmian w organizacji szkół podstawowych i przedszkoli. Przedmiotem spotkania będą przede wszystkim zmiany obwodów Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki wPawonkowie iSzkoły Podstawowej im.Wandy Kawy iBronisławy Kawy wKośmidrach oraz zmiany organizacyjne Szkoły Podstawowej wGwoździanach iSzkoły Podstawowej wŁagiewnikach Małych, polegające na docelowym powołaniu szkół filialnych wGwoździanach iŁagiewnikach Małych, podporządkowanych... więcej...

Rekrutacja w Gminnym Żłobku w Dobrzycy na rok szkolny 2019/2020

Aktualności | 19 kwietnia 2019 08:59 | Publikujący: Gminny Żłobek w Dobrzycy

Dyrektor Gminnego Żłobka w Do zycy przeprowadza nabór dzieci do Gminnego Żłobka na rok szkolny 2019/2020. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od 01 września 2019 roku jest złożenie wniosku w terminie od 01 do 30 kwietnia 2019r. Do Gminnego Żłobka w Do zycy przyjmowane są dzieci z Gminy Do zyca od ukończenia 20 tygodnia życia. Pierwszeństwo w przyjęciu do Gminnego Żłobka w Do zycy mają w nastepującej kolejności: 1. Dzieci matek i ojców samotnie wychowujących, 2. Dzieci matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności... więcej...

Dyżury w okresie świątecznym

Gminny Zakład Komunalny w Sianowie informuje, iż w dniu 19.04. 2019 roku będzie czynny w pełnym zakresie: od godz. 7:00 do godz. 12:00, a od godz. 12:00 do godz. 15:00 będzie pełniony dyżur przez wy anych pracowników. Wszelkie awarie wodociągowe należy zgłaszać pod nr. tel. 94 31-85-335 (nr.całodobowy) lub na adres mailowy: pogotowie.wodno-kanalizacyjne@sianow.pl... więcej...

VII Sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 18 kwietnia 2019 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na o ady VII sesji Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Wnioski do porządku o ad. Zgłaszanie uwag do protokołu z VI sesji Rady Gminy Suchoże y. Informacja Wójta Gminy Suchoże y na temat realizacji zadań między sesjami. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz najbliższymi planami składowiska odpadów w Woli Suchoże skiej, którego... więcej...

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 25.04.2019 r.

Aktualności | 18 kwietnia 2019 13:05 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na VIII Sesję Rady, która odbedzie się 25.04.2019 r. o godz.13.00 w sali posiedzeń Urzedu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28.03.2019r. 2. Stan dróg i oświetlenia w Gminie Mirsk: a) wystąpienie zaproszonych gości oraz Burmistrza, b) dyskusja, c) podjęcie ewentualnych wniosków. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2019... więcej...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.03.2020 roku. Kwota dofinansowania projektu: 1735477,04 zł. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt stanowi 85% wartości projektu. Celem projektu jest zwiększenie... więcej...