Bazagmin.pl

Aktualności

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 21 września 2018 r.

Aktualności | 21 września 2018 16:14 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

gm. Szczytno INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 21 września 2018 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno z dnia 21 września 2018 roku

Aktualności | 21 września 2018 16:09 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytno z dnia 21 września 2018 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Szczytno podaje do wiadomości wyborców informację Komisarza Wyborczego w Olsztynie I o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach... więcej...

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Aktualności | 21 września 2018 15:31 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Przedmiot konsultacji:"Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2019 roku."... więcej...

Odpowiedź na petycję

Aktualności | 21 września 2018 12:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

... więcej...

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 21 września 2018 09:19 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 20.09.2018r. OP.0002.10.2018 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432) zwołuję XLII Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 września 2018 roku (tj. piątek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz. 10.00 Porządek o ad. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. Interpelacje i zapytania radnych. Wypowiedzi... więcej...

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 27.09.2018 r.

Aktualności | 21 września 2018 08:36 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLVII sesję Rady, która odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.08.2018 r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk” - wręczenie honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”. b) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mirsk, - wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mirsk, 3. Informacja Burmistrza... więcej...

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji cofającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Aktualności | 20 września 2018 15:34 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 20.09.2018 r. Znak: OŚGO.6232.13.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji cofającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w nawiązaniu do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) z a w i a d a m i a m mieszkańców, instytucje... więcej...

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 14 września 2018 r.

Aktualności | 20 września 2018 10:09 | Publikujący: Gmina Woźniki

Katowice, dn. 14 września 2018 r. INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 14 września 2018 r. W dn. 14 września 2018 r. w Bytomiu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin iPowiatów. Podczas posiedzenia zostało przyjęte stanowisko dotyczące konieczności wprowadzenia zmian prawnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Uzgodniono i przyjęto również stanowisko w zakresie wprowadzenia odrębnej taryfy dla jednostek ochotniczych straży pożarnej, w celu obniżenia wysokich... więcej...