Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o przerwie w dostawie wody

Aktualności | 09 listopada 2018 16:42 | Publikujący: Urząd Gminy Wągrowiec

W związku z realizacją przez Gminę Wągrowiec zadań inwestycyjnych pn:„Budowa i przebudowana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza, Gmina Wągrowiec” oraz „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy”, informuję. że w okresie od 13 listopada 2018 roku do 12 grudnia 2018 roku mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Ochodza i Sienno. W związku z powyższym w w/w okresie jakoś wody w zakresie jej barwy i smaku może ulec czasowemu pogorszeniu, do momentu zakończenia prac remontowych i płukania sieci. Ze... więcej...

Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy Pniewy w dniu 19 listopada 2018r.

Aktualności | 09 listopada 2018 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 09.11.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej Sesji Rady Gminy w Pniewach, informuję, że I Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 19 listopada 2018 r., (poniedziałek) o godz. 1400. Porządek Sesji: Otwarcie Sesji. Przekazanie prowadzenia o ad najstarszemu wiekiem Radnemu. Złożenie ślubowania przez Radnych. Złożenie ślubowania przez Wójta. Wybór Przewodniczącego Rady. Zakończenie o ad. Wójt Gminy Pniewy /-/ Wiesław... więcej...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Aktualności | 09 listopada 2018 14:10 | Publikujący: Gmina Purda

Obwieszczenie PGW Wody Polskie... więcej...

ĆWICZENIE RENEGADE

Aktualności | 09 listopada 2018 12:40 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

UWAGA ĆWICZENIE RENEGADE - w dniach 14-15 listopada 2018r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.... więcej...

Klub Senior +

Aktualności | 09 listopada 2018 12:36 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach

Gmina Grębocice przystąpiła do konkursu programu ,, Senior + " Edycja 2018 iotrzymała dofinansowanie naremont pomieszczeń orazna funkcjonowanie przyszłej placówki. Oferta jest skierowana do mieszkańców naszej gminy dla osób wwieku 60+. Klub Senior + powstał zmyślą oosobach, które chciałyby spędzić aktywnie czas, poznawać nowych ludzi, dowiedzieć się nowych rzeczy i rozwijać swoje zainteresowania. Placówka będzie funkcjonowała wmiejscowości Rzeczyca przez 3 dni wtygodniu ok 6 godz. dziennie. Otwarcie jest planowane nastyczeń... więcej...

Decyzja o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm. Gościeradów, obręb Gościeradów oznaczonych numerami 126, 224, 226, 227, 274, 284, 388, 475, 486, 489, 528, 530, 743, 751, 815, 826, 1207, 1208, 1437, 1825, 1834

Aktualności | 09 listopada 2018 12:20 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Kraśnik, dn. 02.11.2018 r. Gn.6824.18.2018.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 06.08.2018 r., znak: GN.6822.7.2018, uzupełnionego wnioskiem z dnia 05.10.2018 r., w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm. Gościeradów, o ęb Gościeradów... więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Regimin z dn 09.11.2018r.

Aktualności | 09 listopada 2018 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2018.11.09 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm./ oraz w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257/, zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że planowana na dzień 19 listopada... więcej...

XXXV sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 08 listopada 2018 15:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na o ady XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Wnioski do porządku o ad. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Suchoże y. Informacja Wójta Gminy Suchoże y na temat realizacji zadań między sesjami. Informacja Wójta Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia takich oświadczeń. Informacja... więcej...

Informacja Burmistrza Miasta

Aktualności | 08 listopada 2018 13:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 08.11.2018r. WGK. 6220.43.16.2017/2018.RC INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pana Dariusza Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... więcej...

Odbiór odpadów komunalnych dn. 12.11.18r. od mieszkańców z Rejonu 1

Aktualności | 08 listopada 2018 13:06 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Uwaga! REJON 1 obejmuje: Adamów Parcel; Adamów Wieś, ul.: Brzozowa 3, Czerwonej Poziomki 3, Dębowa 3 i 7, Folwarczna 16, Gwiaździsta 1 i 7, Krótka 3, Polna (działka), Przejazdowa 5, Słowika 5 i 11, Sosnowa 9 i 12, Świerkowa 7, Żarnowca 3; Krze Duże, ul.: Krze Duże 12, Ogarów Polskich; Kuklówka Zarzeczna, ul.: Słoneczna 2, 6, 8; Kuranów; Nowe Budy, ul.: Nowe Budy 37, 39, Radziejowice ul. Przy Rezerwacie 1, Stare Budy Radziejowskie; Zboiska, ul.: Bajkowa, Bociania, Dzika, Krótka, Majowa, Sezamkowa, Spokojna, Wspólna, Zboiska: 28,... więcej...

II KONKURS NA LOGO GMINY SZTUTOWO

Aktualności | 08 listopada 2018 12:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza konkurs na opracowanie logotypu Gminy Sztutowo. Celem konkursu jest stworzenie znaku identyfikacji wizualnej, którym samorząd będzie się posługiwał w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda rzeczowa w formie bonu podarunkowego do sklepu z anży elektronicznej w wysokości 900 zł. Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział amatorzy iprofesjonaliści, osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. Prace... więcej...

Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym i nowo wybranemu Burmistrzowi Gniewkowa przez Miejską Komisję Wyborczą w Gniewkowie

Aktualności | 08 listopada 2018 12:50 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewkowie - Pan Jarosław Ruciński wskazał termin wręczenia przez Komisję zaświadczeń o wyborze nowo wy anym radnym i nowo wy anemu Burmistrzowi Gniewkowa. Odbędzie się to w dniu I sesji Rady Miejskiej tj. 21 listopada 2018r. o godz. 11:30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego.... więcej...