Bazagmin.pl

Aktualności

Konsultacje Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2019

Aktualności | 15 października 2018 09:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Wójt Gminy Suchoże y Ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: Program współpracy Gminy Suchoże y z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 roku odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2019, zwany dalej Programem. Czas konsultacji: od 15 października do 31 października 2018 r. Forma Konsultacji: zamieszczenie projektu... więcej...

Proponowany porządek XLV Sesji Rady Gminy

Aktualności | 15 października 2018 08:31 | Publikujący: Gmina Dmosin

... więcej...

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Aktualności | 15 października 2018 08:22 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SKULSKU PRACUJE ZGODNIE Z KODEKSEM WYBORCZYM USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011R. I WYTYCZNYMI KOMISARZA WYBORCZEGO I W KONINIE... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy w Pozezdrzu w dniu 18 października 2018 r.

Aktualności | 15 października 2018 07:14 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

OGŁOSZENIE zwołuję XL (czterdziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza o ad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy. 5. Informacje z działalności międzysesyjnej: a) przewodniczącego Rady Gminy b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki... więcej...

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Aktualności | 12 października 2018 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu tel. 56 62 12 370, 56 62 12371 e-mail:czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko... więcej...

Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Bytnica

Aktualności | 12 października 2018 09:28 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 18 października 2018r. odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – sala wiejska w Bytnicy Godzina rozpoczęcia o ad – 14:00. Porządek o ad XXIX sesji Rady Gminy w Bytnicy. 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy. 2. Przyjęcie porządku o ad XXIX sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy w Bytnicy. 4. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie. 5. Podsumowanie kadencji 2014-2018: 1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2) Przewodniczący Komisji Budżetu i... więcej...

XXXVII Sesja Rady Gminy

Aktualności | 12 października 2018 09:02 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 18.10.2018 r.

Aktualności | 12 października 2018 08:57 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLVIII sesję Rady, która odbędzie się 18 pażdziernika 2018 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27.09.2018 r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk, b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, c) zmian budżetu na 2018 rok, d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, e) określenia wysokości stawek... więcej...