Bazagmin.pl

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2018 r.

Aktualności | 22 sierpnia 2018 08:07 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek n

Aktualności | 22 sierpnia 2018 07:35 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, w imieniu której działa z upoważnienia i na rzecz Pan Waldemar Matysiak, prowadzący firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kablowej linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 79/6, 191/3 i 193 obręb geodezyjny Wawrochy, gm

Aktualności | 22 sierpnia 2018 07:33 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, w imieniu której działa z upoważnienia i na rzecz Pan Waldemar Matysiak, prowadzący firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak z siedzibą Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, zmiany decyzji oustaleniu lokalizacji... więcej...

Informacja dla rolników dotycząca suszy

Aktualności | 21 sierpnia 2018 13:24 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

ROLNICY!!! W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM PRAC KOMISJI POWOŁANEJ W SPRAW SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM – SUSZĄ PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY W SZYDŁOWIE CELEM PODPISANIA PROTOKOŁÓW Urząd Gminy w Szydłowie ul. Mazowiecka 61 (pok. nr 9) ... więcej...

Zaproszenie na XXXVII sesję zwykłą Rady Gminy Krzeszów.

Aktualności | 21 sierpnia 2018 13:06 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Zaproszenie na XXXVII sesję zwykłą Rady Gminy Krzeszów, która odbędzie się dnia 28 sierpnia 2018r. o godz. 8:00... więcej...

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

Aktualności | 21 sierpnia 2018 11:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I podał do publicznej wiadomości komunikaty dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku ... więcej...

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Radziejowice- termin składania wniosków od 22.08.2018r. do 25.09.2018r.

Aktualności | 21 sierpnia 2018 08:51 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zasady udzielania dotacji celowej §1.O dotację celową mogą się ubiegać: 1.podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, wszczególności: 1)osoby fizyczne, 2)wspólnoty mieszkaniowe, 3)osoby prawne, 4)przedsiębiorcy, 2.jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. §2.Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis lub pomoc de minimis wrolnictwie lub rybołówstwie, októrej mowa wustawie zdnia 30kwietnia 2004r. opostępowaniu wsprawach... więcej...

Głosuj na gospodarstwo ze śląskiego! Wystartował ogólnopolski Internetowy Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Aktualności | 20 sierpnia 2018 10:54 | Publikujący: Gmina Woźniki

Głosuj na gospodarstwo ze śląskiego! Wystartował ogólnopolski Internetowy Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” Mieszkańcy województwa śląskiego już w zeszłym roku pokazali swoją moc - dzięki ich głosom w internetowym konkursie na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w Polsce zwyciężyło wtedy gospodarstwo Arkadiusza Parkitnego (ze wsi Konieczki, w gminie Panki, powiecie kłobuckim) w województwie śląskim, zdobywając prawie jedną trzecią głosów. Również w tegorocznym internetowym plebiscycie uczestniczą najlepsze... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 20 sierpnia 2018 10:34 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...