Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA IZBICZNO W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH SOŁTYSA SOŁECTWA IZBICZNO.

Aktualności | 21 maja 2018 13:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

RG.0050.3.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Do zyca zwołuje Ze anie Wiejskie sołectwa Izbiczno, które odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Izbicznie. CELEM ZEBRANIABĘDZIE PRZEPROWADZENIEWYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH SOŁTYSA SOŁECTWA IZBICZNO W przypadku, gdy w pierwszym terminie w ze aniu nie będzie uczestniczyć 10 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, ze anie odbędzie się w drugim terminie, tj. dnia 28 maja 2018 r. o godz. 18:15 – bez względu na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych... więcej...

Zapytanie ofertowe

Aktualności | 21 maja 2018 09:52 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Zapytanie ofertowe

Aktualności | 21 maja 2018 09:51 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach!

Aktualności | 21 maja 2018 08:56 | Publikujący: Gmina Woźniki

Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach! W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. 13 kwietnia 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te wprowadzają nowy status w ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. pomocnika rolnika, a także nowy rodzaj umowy... więcej...

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 16.30 w Sali konferencyjnej Urzędu

Aktualności | 18 maja 2018 14:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 18.05.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 1630 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy. 5.2 odstępstwa od zakazu spożywania napojów... więcej...

Ogłoszenie o rokowaniach

Aktualności | 18 maja 2018 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...