Bazagmin.pl

Aktualności

Życzenia świąteczne

Aktualności | 31 grudnia 2018 13:31 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

... więcej...

III Sesja kadencji 2018 - 2023

Aktualności | 15 grudnia 2018 08:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

INFORMACJA W dniu 19 grudnia 2018r. /środa/ o godz. 15:00 odbędzie się III Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 14 grudnia 2018 15:50 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-12-14 Znak: RPP.6733.13.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 14 grudnia 2018 roku z wniosku Pana Tadeusza Żądło pełnomocnika działającego... więcej...

III Sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 14 grudnia 2018 15:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na o ady III sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Wnioski do porządku o ad. 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z II sesji Rady Gminy Suchoże y. 4. Informacja Wójta Gminy Suchoże y na temat realizacji zadań między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchoże y na lata 2018-2022. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie... więcej...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Aktualności | 14 grudnia 2018 13:51 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje o zamiarze zawarcia umowy dotyczącejświadczenia kompleksowej usługi polegającej na codziennym przygotowaniu, dostawie i wydawaniu gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Biała Rawska, Przedszkola w Białej Rawskiej Oddział Zamiejscowyw Babsku i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chodnowieoraz dla osób uprawnionych do tej formy pomocy w ramach rządowego... więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE-koordynator SENIOR+

Aktualności | 14 grudnia 2018 13:33 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach

OGŁOSZENIE O NABORZE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wGrębocicach ogłasza nabór nastanowisko nieurzędnicze: Koordynator wKlubie „Senior+” wRzeczycy prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wGrębocicach 1. Wymagania niezbędne a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych orazkorzystanie zpełni praw publicznych, c) ak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lubumyślne przestępstwo skarbowe, d) wykształcenie wyższe okierunku pedagogicznym, psychologicznym, nauk... więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko urzędnicze

Aktualności | 14 grudnia 2018 13:19 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wGrębocicach ogłasza otwarty ikonkurencyjny nabór nastanowisko urzędnicze. Stanowisko pracy: Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych iświadczeń wychowawczych Niezbędne wymagania od kandydatów: a) obywatelstwo polskiego, b) pełna zdolność do czynności prawnych orazkorzystanie zpełni praw publicznych, c) ak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lubumyślne przestępstwo skarbowe, d) nieposzlakowana opinia e) wykształcenie wyższe administracyjne , ekonomiczne ... więcej...