Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku

Aktualności | 21 marca 2018 15:09 | Publikujący: Gmina Woźniki

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach04.04.-13.04.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych unatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas... więcej...

XXXVII sesję Rady Gminy

Aktualności | 21 marca 2018 13:52 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 29.03.2018 r.( tj. Czwartek ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad XXXVII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2018-2021. Podjęcie... więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Aktualności | 21 marca 2018 13:37 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia 21 marca 2018 r. Znak: RRP.6720.1.2017 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz... więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Aktualności | 21 marca 2018 13:30 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia 21 marca 2018 r. Znak: RRP.6721.1.2017 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 wzwiązku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana Stanisława Ciborowskiego, zam. ul. J. Dubiskiego 21, 10-718 Olsztyn, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE90 na terenie działek nr 176/2 i 176/5, obręb geodezyjny Lipowa Góra Wschodnia, g

Aktualności | 21 marca 2018 13:01 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Stanisława Ciborowskiego, zam. ul. J. Dubiskiego 21, 10-718 Olsztyn, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, decyzji o ustaleniu lokalizacji... więcej...

Informacja o XXXVI sesji Rady Gminy Wieliczki - 28 marca 2017 r.

Aktualności | 21 marca 2018 10:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję na dzień 28 marca ( środa ) 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach o ady XXXVI Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku o ad. 2. Przyjęcie protokołu z o ad ostatniej sesji. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje radnych. 5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok... więcej...

Akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców Podatkowych „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym".

Aktualności | 21 marca 2018 10:02 | Publikujący: Gmina Woźniki

Szanowni Państwo, Od wtorku 20 marca . do 26 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513152218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podatkowy będzie oddzwaniał... więcej...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Aktualności | 21 marca 2018 08:25 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku wsprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Harasiuki. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie I.Zakres wykonywanych czynności w ramach umowy: Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych... więcej...

L sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 28.03.2018r.

Aktualności | 20 marca 2018 16:07 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Zapraszam na L sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) w dniu 28 marca 2018r. o godz.1300 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał): -dyskusja, -przyjęcie informacji. 5.Informacja na... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 20 marca 2018 15:46 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 27 marca 2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad L sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj.... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 20 marca 2018 15:28 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...