Bazagmin.pl

Aktualności

Komunikat z dnia 26.02.2020 r. Starosty Ciechanowskiego

Aktualności | 26 lutego 2020 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

INFORMACJA O SPOTKANIU W dniu 26.02.2020r. pod kierownictwem Starosty Ciechanowskiego – Joanny Potockiej-Rak odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania i przyjęcia wspólnej procedury informowania mieszkańców powiatu ciechanowskiego o zasadach postepowania w zakresie ewentualnego wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W spotkaniu wzięli udział: Joanna Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski Stanisław Kęsik - Wicestarosta Ciechanowski Rafał Panfil - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Ciechanowie mł. yg. Radosław Osiecki... więcej...

Termin i tematyka posiedzenia wyjazdowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług

Aktualności | 26 lutego 2020 10:31 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w wyjazdowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się w dniu 05.03.2020. o godz. 11:00 na drogi gminne. Przewodniczący Komisji Rolnictwa Mieczysław Bielak Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej na czas uczestnictwa w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm..) ... więcej...

KOMUNIKAT

Aktualności | 26 lutego 2020 09:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Urząd Gminy w Regiminie uprzejmie informuję, iż dnia 5 marca 2020r. o godz. 15:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pawłowo. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych... więcej...

KOMUNIKAT

Aktualności | 26 lutego 2020 09:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Urząd Gminy w Regiminie uprzejmie informuję, iż dnia 5 marca 2020r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych... więcej...

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch - PILNE!

Aktualności | 26 lutego 2020 08:24 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i: 1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania... więcej...

Dnia 04.03.2020 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 25 lutego 2020 15:44 | Publikujący: Gmina Woźniki

OR.0002.12.2020 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącej Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.02.2020 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 04 marca 2020 roku na godz. 1600 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Zatwierdzenie porządku o ad. 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 4.Bieżąca informacja z pracy komisji Rady. 5.... więcej...

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Aktualności | 25 lutego 2020 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r. W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i: 1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: · bezzwłocznie, telefonicznie... więcej...