Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie o naborach wniosków

Aktualności | 22 stycznia 2018 14:33 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie: http://www.polnocnemazowsze.pl/nabory-aktualne/ogloszenie-o-naborze-1-2018/ wzmocnienia... więcej...

Badania statystyczne

Aktualności | 22 stycznia 2018 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 22 stycznia 2018 14:13 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXIII (trzydziestą trzecią) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 29 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza o ad. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy. Informacje z działalności międzysesyjnej: przewodniczącego Rady Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przewodniczącego Komisji... więcej...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Aktualności | 22 stycznia 2018 12:39 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia 22 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Gościeradów działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku, w zakresie: - KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OŚWIATY I WYCHOWANIA - WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I. Rodzaj zadania i wysokość środków... więcej...

Dotacja celowa z budżetu Gminy Szczytno na realizacje inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno - Wzory druków

Aktualności | 22 stycznia 2018 12:06 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno informuje, iż w terminie od 1 lutego do 30 czerwca 2018 r.: 1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych; 3) wspólnoty mieszkaniowe; mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno. W tym celu, po zapoznaniu... więcej...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Aktualności | 22 stycznia 2018 11:42 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku wsprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Harasiuki. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie I.Zakres wykonywanych czynności w ramach umowy: 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1) kształtowanie umiejętności zaspokajania... więcej...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Aktualności | 22 stycznia 2018 09:25 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2018, poz. 117), ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia... więcej...

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku”

Aktualności | 22 stycznia 2018 09:16 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

I N F O R M A C J A o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku” Wójt Gminy Szydłowo informuje, że zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej na wymianę kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą. Wysokość dofinansowania: do 75% kosztów kwalifikowanych inie więcej niż 5 000,00 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio... więcej...

XXXVI Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 22 stycznia 2018 08:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 29 stycznia 2018r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji... więcej...

Badana Urzędu Statystycznego

Aktualności | 19 stycznia 2018 14:14 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.... więcej...