Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o zmianie godziny wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 listopada 2017 r.

Aktualności | 24 listopada 2017 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia o ad wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Do zyca w dniu 27 listopada 2017 r. – o adyrozpoczną się o godz. 11:00. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (-) Janusz Zych PRZEWODNICZĄCA Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego (-) Lidia Parysek ... więcej...

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe, przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców oraz osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Aktualności | 24 listopada 2017 14:36 | Publikujący: Gmina Woźniki

OGŁOSZENIE W związku z trwającą kampanią informacyjną dotyczącą obowiązku przekazywania od 1 stycznia 2018 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb podatku VAT oraz kierując się do em przedsiębiorców Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje, że w siedzibie tut. Organu tj.w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7b (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe, przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców oraz osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Szkolenie poświęcone... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy

Aktualności | 24 listopada 2017 14:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 24.11. 2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz.900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji. Podjęcie uchwały w sprawie: 2.1 uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy. 2.2 Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2017. 2.3 zaciągnięcia krótkoterminowego... więcej...

TERMIN POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY SZTUTOWO

Aktualności | 24 listopada 2017 11:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

Wykaz punktów poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bobrowniki - aktualizacja nr 2

Aktualności | 23 listopada 2017 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Pilne !Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bo owniki - aktualizacja nr 2: Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bo owniki: 1. W Sołectwie Bo owniki - Szkoła Podstawowa (ul. Wyzwolenia 16) - Przedszkole Samorządowe (ul. Włocławska 10) - Plac Wolności - plac naprzeciw Ośrodka Zdrowia (ul. Do zyńska) - Sklep przy ulicy Rycerskiej (osiedle "za cmentarzem") 2. W Sołectwie Stary Bógpomóż - przy sklepie 3. W Sołectwie Polichnowo - przy posesji Pani Sołtys 4. W Sołectwie Rachcin - Punkt Przedszkolny (szkoła) - "Pałac" po majątku Okrągła 5.... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 23 listopada 2017 12:00 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-11-23 Znak: RPP.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) z a w i a d a m i a s i ę że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 23 listopada 2017 11:54 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-11-23 Znak: RPP.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), - art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) z a w i a d a m i a s i ę o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

Wykaz punktów poboru wody zdatnej do spożycia - aktualizacja

Aktualności | 23 listopada 2017 11:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bo owniki - aktualizacja: 1. W Sołectwie Bo owniki - Szkoła Podstawowa (ul. Wyzwolenia 16) - Przedszkole Samorządowe (ul. Włocławska 10) - Plac Wolności 2. W Sołectwie Stary Bógpomóż - przy sklepie 3. W Sołectwie Polichnowo - przy posesji Pani Sołtys 4. W Sołectwie Rachcin - Punkt Przedszkolny (szkoła) - "Pałac" po majątku Okrągła... więcej...

ogłoszenie o sesji Rday gminy Sztutowo - 30 listopad 2017r

Aktualności | 23 listopada 2017 10:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu .... więcej...

Postanowienie

Aktualności | 23 listopada 2017 10:22 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie obiektu mostowego Przewóz w miejscowości Mielnica Duża działki nr 212, 243, 312 o ęb Mielnica Duża... więcej...