Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2019 roku.

Aktualności | 21 marca 2019 15:12 | Publikujący: Gmina Woźniki

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2019 roku. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach04.04.-13.04.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących zlotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.... więcej...

V SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Aktualności | 21 marca 2019 07:56 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę V sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 25 marca 2019r. /poniedziałek/ o godz.14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7. Pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UCpfmBl7NY0RD-KJEdLfpI3w" target="_blank">https://www.youtube.com/channel/UCpfmBl7NY0RD-KJEdLfpI3w transmisja sesji RG na żywo natomiast pod linkiem portal dla mieszkańców... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Aktualności | 20 marca 2019 18:40 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia 20.03.2019 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz na podstawie §3 ust. 1 oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490) Wójt Gminy Gościeradów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości... więcej...

Nowa linia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Woźniki.

Aktualności | 20 marca 2019 15:48 | Publikujący: Gmina Woźniki

Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców, staraniem Pana Burmistrza informujemy, że z dniem 25.02.2019r. została uruchomiona nowa linia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Woźniki. Mieszkańcy zyskają możliwość sprawnego dotarcia do instytucji publicznych na terenie naszej Gminy m.in. Urzędu Miejskiego, Ośrodków Zdrowia i szkół. Ponadto kursy są bezpośrednio skorelowane z linią komunikacyjną do Lublińca. Będzie możliwość wygodniej, częściej i szybciej, bez konieczności przesiadki, podróżować pomiędzy terenami naszej Gminy... więcej...

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 28.03.2019 r.

Aktualności | 20 marca 2019 15:07 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na VII Sesję Rady, która odbedzie się 28.03.2019 r. o godz.13.00 w sali posiedzeń Urzedu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek o ad: 1. Wręczenie zaświadczeń nowo wy anym sołtysom. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 07.02.2019r. 3. Informacja o stanie oświaty w Gminie Mirsk: a) wystąpienie zaproszonych gości oraz Burmistrza, b) dyskusja, c) podjęcie ewentualnych wniosków. 4. Gospodarka odpadami komunalnymi: a) wystąpienie zaproszonych gości oraz Burmistrza, b) dyskusja, c) podjęcie ewentualnych wniosków. 5.... więcej...

Informacja Wójta Gminy Regimin w sprawie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej w Pawłowie

Aktualności | 20 marca 2019 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Znak: 6220.5.2018.2019 Regimin, 18.03.2019 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY REGIMIN o opiniach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+463,50 do km 24+074,00 w miejscowości Pawłowo", na terenie działek oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 45/5, 45/6, 45/7, 46/1, 46/3, 47/3, 47/4, 47/6, 5011, 87/1, 87/4, 88/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/3, 92/4, 93/5, 93/6, 9317, 94/1, 95/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103/7, 103/9, 145/1, 146/7, 146/8, 223/3, 223/4, 223/5, 227/1, 228/1, 225/1, 229/3, 229/4, 230/1,231/1, 249/1, 250/1, 251/1, 252/1,... więcej...

Program dofinansowań na wymianę pieców i OZE - przedłużenie terminu składania wniosków

Aktualności | 20 marca 2019 10:51 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Urząd Gminy Szydłowo informuje o przedłużeniu terminu składania deklaracji uczestnictwa w programie dofinansowań wymiany kotłów i instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Wnioski można składać do 31 marca 2019 r. Formularz wniosku otrzymać można w Urzędzie Gminy Szydłowo w pok. nr 5, wydrukować z zamieszczonego niżej załącznika lub wypełnić za pośrednictwem Internetu pod adresem: http://globaleco.pl/ankieta Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach... więcej...

Prezydent Miasta Tczewa przedstawia informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Aktualności | 20 marca 2019 10:48 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie; założeń dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze”. Konsultacje odbywały się w okresie od 7 grudnia 2018 r. do dnia 30 grudnia 2018 r. i miały na celu ze anie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej... więcej...

Zakręcona akcja zbierania nakrętek dla Karolinki

Aktualności | 20 marca 2019 09:40 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zbieramy plastikowe nakrętki dla Karolinki Kępkowskiej. Każda ilość przyczyni się do poprawienia komfortu życia dziewczynki. Prosimy o przynoszenie nakrętek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewachw poniedziałki od 10.00 do 18.00 i wtorki-piątki od 8.00 do 16.00. W imieniu Karolinki serdecznie dziękujemy.... więcej...