Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Aktualności | 28 lutego 2020 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 6 marca 2020r. (piątek) ogodz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek o ad: Otwarcie i sprawdzenie praworządności o ad. Przedstawienie porządku o ad. Przyjęcie protokołu nr XXIII.2020 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 18lutego 2020r. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Zapytania Radnych do sprawozdania Wójta. Podjęcie uchwał w sprawie: 6.1. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2020, 6.2. udzielenia pomocy finansowej... więcej...

KORONAWIRUS - INFORMACJA

Aktualności | 28 lutego 2020 14:54 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa COVID-19 Ministerstwo Zdrowia przygotowało informacje na ten temat, które można znaleźć w zakładce „Co musisz wiedzieć o koronawirusie”: pod adresem: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował infolinię z zasadami postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem nr: 800190590.... więcej...

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2020

Aktualności | 28 lutego 2020 14:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 781,87zł miesięcznie (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych) Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części subwencji ogólnej dla gminy. Statystyczna liczba dzieci wynosi: 223 Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli publicznych wynosi: 1 042,50zł.... więcej...

Informacja

Aktualności | 28 lutego 2020 14:17 | Publikujący: Gmina Kosów Lacki

INFORMACJA o czymś... więcej...

Ogłoszenie

Aktualności | 28 lutego 2020 14:15 | Publikujący: Gmina Kosów Lacki

Ogłoszenie nr 1 ZASDCXZASDCZxsafsafcwfcwa cfwel;anfva; nfla ;nfa; nfra; fra; frgh urieal bdsn ffuieowah fnjksnfsaoweh... więcej...

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin na rok szkolny 2020/2021

Aktualności | 28 lutego 2020 13:45 | Publikujący: Gmina Dmosin

Spełniając obowiązek wynikający z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2019 poz.1148) podajemy się do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin.... więcej...

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE

Aktualności | 28 lutego 2020 12:31 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rolnictwo jutra zaczyna sie dziś. Infrmacja w załączniku... więcej...

XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu gminy

Aktualności | 28 lutego 2020 12:29 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Infrmacja w załączniku... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pani Alicji Krupińskiej, reprezentowanej przez Pana Stanisława Jońcę, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działki nr 147/1 w obrębie geodezyjnym Nowiny, gm. Szczytno.

Aktualności | 28 lutego 2020 09:54 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

URZĄD GMINY SZCZYTNO woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3 tel.: 623-25-80 E-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl Fax: 623-25-92 www: http://www.ug.szczytno.pl Znak sprawy: RR-AB.6733.4.2020 Szczytno, dnia 27 lutego 2020 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 zezm.) Wójt... więcej...

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

Aktualności | 28 lutego 2020 09:26 | Publikujący: Gmina Woźniki

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł. W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2020 r. wynosi 972... więcej...