Bazagmin.pl

Aktualności

500 + NA PIERWSZE DZIECKO !!!

Uprzejmie informujemy, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko (BEZ DOCHODU!) można składać w formie elektronicznej od 01.07.2019 r i w formie papierowej od 01.08.2019 r.... więcej...

KOMUNIKAT

Aktualności | 24 maja 2019 11:48 | Publikujący: Gmina Radziejowice

W związku ze spotkaniem dla pracowników samorządowych Gminy Radziejowice dotyczącym Raportu o stanie Gminy za rok 2018 w piątek 31 maja . Urząd Gminy Radziejowice będzie czynny do godziny 12.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.... więcej...

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 30.05.2019 r.

Aktualności | 24 maja 2019 09:58 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na IX Sesję Rady, która odbedzie się 30.05.2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzedu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek o ad: 1. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mirsk: a) wystąpienie zaproszonych gości oraz Burmistrza, b) dyskusja, c) podjęcie ewentualnych wniosków. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2019 r., b) zmian budżetu na 2019 r., c) zatwierdzenia rocznego sprawozdanie... więcej...

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Regimin z dnia 23 maja 2019 r.

Aktualności | 24 maja 2019 08:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Regimin z dnia 23 maja 2019 r. o dniach i godzinach dyżurów pełnionych w Urzędzie Gminy Regimin 24 maja 2019 r. od godz. 12.00 do godz. 16.00 25 maja 2019 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00... więcej...

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 24 maja 2019 08:47 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.4.421.124.2019.RF INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z http://późn.zm">późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z ... więcej...