Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 19 października 2018 15:43 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-10-19 Znak : RPP. 6733.13.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1945) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 11.10.2018 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Tadeusza Żądło zam.... więcej...

Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki

Aktualności | 19 października 2018 14:11 | Publikujący: Gmina Woźniki

Gmina otrzymała informację o wyborze do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu „Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki” Oś priorytetowa: X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie: 10.3. – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT Całkowity koszt projektu: 1375677,81 Kwota dofinansowania: 978406,45 Przedmiotem projektu jest remont budynku po byłym PGR na potrzeby wykorzystania wolnych pomieszczeń do prowadzenia... więcej...

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjno-promocyjne

Aktualności | 19 października 2018 10:20 | Publikujący: Gmina Woźniki

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjno-promocyjne, na których będą omawiane między innymi: -zmiany w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kwestie związane z portalem IRZplus; -zagadnienia odnoszące się do nadawania osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, co zapewni im możliwość szybkiej rejestracji oraz wypłacenia dotacji, mających na celu wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 19 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Aktualności | 19 października 2018 08:48 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 19 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 poz. 121 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje: z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości: lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców: Gniewkowo ul. Rynek 18 m. 2 - powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 47,80 m2, za cenę: 72.300 zł, do lokalu mieszkalnego... więcej...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - badanie zapotrzebowania na 2019 rok

Aktualności | 19 października 2018 08:38 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 roku. Środki KFS Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i... więcej...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BEZROBOTNYCH

Aktualności | 18 października 2018 13:58 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Gościeradów, dnia 18.10.2018 r. O G Ł O S Z E N I E Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i pkt 32, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych i zaprasza do składania ofert. § 1 Podmioty uprawnione do... więcej...

Informacja o szkoleniu w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju z przeznaczeniem na użytek własny

Aktualności | 18 października 2018 12:31 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje o możliwości uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju z przeznaczeniem na użytek własny. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłaszanie sie do Powiatowego Inspektoratu Weterynrii w Wyszkowie lub Urzędu Gminy w terminie do dnia 10 listopada 2018r. Po stworzeniu listy chętnych osób zostanie przekazana informacja dotycząca daty, godziny i miejsca szkolenia. W załączeniu Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 950 OIsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, ul. Kościuszki 13/213A, 10-501 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowe), na t

Aktualności | 18 października 2018 11:03 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10‑950OIsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, ul.Kościuszki 13/213A, 10-501 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 950 OIsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, ul. Kościuszki 13/213A, 10-501 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4 kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na t

Aktualności | 18 października 2018 11:01 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10‑950OIsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, ul.Kościuszki 13/213A, 10-501 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania... więcej...

Zapytanie ofertowe

Aktualności | 18 października 2018 07:51 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Nabór otwarty dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Konkurs RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/18... więcej...