Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Regiminie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Regimin na rok szkolny 2019/2020.

Aktualności | 21 stycznia 2020 15:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Działając na podstawie uchwały Nr XII/60/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015 r. Urząd Gminy w Regiminie przedstawia do konsultacji projekt Uchwały Rady Gminy w Regiminie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Regimin na rok szkolny 2019/2020. W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie gminy Regimin, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 3 lutego 2020 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii. Do załączonego... więcej...

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Aktualności | 21 stycznia 2020 12:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Uprzejmie zapraszam na XXII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020r. (poniedziałek) ogodz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek o ad: Otwarcie i sprawdzenie praworządności o ad. Przedstawienie porządku o ad. Przyjęcie protokołu nr XXI.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 30grudnia 2019r. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Zapytania Radnych do sprawozdania Wójta. Podjęcie uchwał w sprawie: 6.1. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2020, 6.2. przyjęcia planu... więcej...

Termin i tematyka XXI sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Aktualności | 20 stycznia 2020 15:46 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w XXI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 27.01.2020 r o godzinie 1130. Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku o ad. 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIX/2019 i XX/2019. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy Rady. 5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy Sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za IV kwartał 2019r. 6.... więcej...

Nabór na wolne stanowisko pracy- asystent rodziny

Aktualności | 20 stycznia 2020 10:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

Szulborze Wielkie, 20.01.2020r. OPS.110.1.2020 Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Asystent rodziny” w 2020 roku W związku z koniecznością realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko „Asystent rodziny”. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy – zlecenia (20 godzin tygodniowo) – przewidywany okres zatrudnienia 01.02.2020r. – 31.12.2020r. Warunki naboru w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej... więcej...

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 roku

Aktualności | 20 stycznia 2020 08:08 | Publikujący: Gmina Woźniki

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 roku W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego informuje, że w 2020 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach analogicznych, jak przed dniem 1 stycznia 2020 r. Zaliczki na podatek dochodowy będą naliczane w kwocie równej 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek tj. 43,76 zł. Składki... więcej...

Bezpłatne ubezpieczenie NNW dla dzieci ubezpieczonych w KRUS rolników ważne przez kolejny rok

Aktualności | 20 stycznia 2020 08:06 | Publikujący: Gmina Woźniki

Bezpłatne ubezpieczenie NNW dla dzieci ubezpieczonych w KRUS rolników ważne przez kolejny rok Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik podjęła decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. To kolejna taka umowa, obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Poprzednia również była finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dla którego... więcej...