Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja dla rolników dotycząca suszy

Aktualności | 21 sierpnia 2018 13:24 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

ROLNICY!!! W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM PRAC KOMISJI POWOŁANEJ W SPRAW SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM – SUSZĄ PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY W SZYDŁOWIE CELEM PODPISANIA PROTOKOŁÓW Urząd Gminy w Szydłowie ul. Mazowiecka 61 (pok. nr 9) ... więcej...

Zaproszenie na XXXVII sesję zwykłą Rady Gminy Krzeszów.

Aktualności | 21 sierpnia 2018 13:06 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Zaproszenie na XXXVII sesję zwykłą Rady Gminy Krzeszów, która odbędzie się dnia 28 sierpnia 2018r. o godz. 8:00... więcej...

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

Aktualności | 21 sierpnia 2018 11:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I podał do publicznej wiadomości komunikaty dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku ... więcej...

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Radziejowice- termin składania wniosków od 22.08.2018r. do 25.09.2018r.

Aktualności | 21 sierpnia 2018 08:51 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zasady udzielania dotacji celowej §1.O dotację celową mogą się ubiegać: 1.podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, wszczególności: 1)osoby fizyczne, 2)wspólnoty mieszkaniowe, 3)osoby prawne, 4)przedsiębiorcy, 2.jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. §2.Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis lub pomoc de minimis wrolnictwie lub rybołówstwie, októrej mowa wustawie zdnia 30kwietnia 2004r. opostępowaniu wsprawach... więcej...

Głosuj na gospodarstwo ze śląskiego! Wystartował ogólnopolski Internetowy Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Aktualności | 20 sierpnia 2018 10:54 | Publikujący: Gmina Woźniki

Głosuj na gospodarstwo ze śląskiego! Wystartował ogólnopolski Internetowy Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” Mieszkańcy województwa śląskiego już w zeszłym roku pokazali swoją moc - dzięki ich głosom w internetowym konkursie na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w Polsce zwyciężyło wtedy gospodarstwo Arkadiusza Parkitnego (ze wsi Konieczki, w gminie Panki, powiecie kłobuckim) w województwie śląskim, zdobywając prawie jedną trzecią głosów. Również w tegorocznym internetowym plebiscycie uczestniczą najlepsze... więcej...

Ocena jakości wody.

Aktualności | 20 sierpnia 2018 10:34 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Informacja o XLIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Aktualności | 17 sierpnia 2018 09:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Do zyca informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Do zycy odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XLII sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 r. 4. Interpelacje radnych. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r. 6. Rozpatrzenie informacji... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 24 sierpnia 2018 r.

Aktualności | 17 sierpnia 2018 09:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych o ad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 26 czerwca 2018 r. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu... więcej...