Bazagmin.pl

Aktualności

Wnioski 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Aktualności | 24 lipca 2017 13:53 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony uprzejmie informujemy, że na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2017 r. wnioski należy składać od 1 sierpnia 2017 r. W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony uprzejmie informujemy, że na nowy okreszasiłkowy rozpoczynający się 1listopada 2017 r. wnioski należy składać od 1 sierpnia 2017 r. ... więcej...

KARTA DUŻEJ RODZINY – ZOSTAŃ PARTNEREM !!!

Aktualności | 24 lipca 2017 11:30 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie

KARTA DUŻEJ RODZINY – ZOSTAŃ PARTNEREM !!! Do współpracy zapraszamy firmy i instytucje niezależnie od sektora, wielkości czy rodzaju działalności. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dla rodzin, które mogą korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich zniżek i ulg. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia. Udział w programie to szereg korzyści... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytno I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 255/2 obręb Rudka, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie”.

Aktualności | 20 lipca 2017 13:10 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.8.2017 Szczytno, dnia 14 lipca 2017 r. Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 33 ust. 1 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (t. j. Dz. U. z2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizację przedsięwzięcia... więcej...

Mycie i dezynfekcja pojemników na terenie Gminy Ciechanów przez PUK Ciechanów

Aktualności | 19 lipca 2017 20:42 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, że w dniach: 1, 4, 7, 8, 14 sierpnia 2017 r przeprowadzone zostanie mycie i dezynfekcja pojemników na terenie Gminy Ciechanów. W załączeniu przesyłamy harmonogram miejscowości i terminy w których będzie wykonywane czyszczenie.... więcej...