Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 25 maja 2017 15:19 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-05-25 Znak: RPP. 6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 25 maja 2017 15:08 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-05-25 Znak: RPP. 6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji... więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: PODINSPEKTOR W REFERACIE GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Aktualności | 24 maja 2017 14:43 | Publikujący: Gmina Woźniki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: PODINSPEKTOR W REFERACIE GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Wioletta Filipczyk zamieszkała _____________ ul. _____________ Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzony test oraz rozmowa kwalifikacyjna wykazały, że Kandydatka posiada wiedzę niezbędną do wykonywania powierzonych obowiązków. Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY KSK 4455 A wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo - odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz antenami sektorowymi i antenami radiolinii zamocowanymi na wieży kratowej, na działce nr ewid. 200 położonej w obrębie geodezyjnym Suchodoły, Gm. Gościeradów.

Aktualności | 24 maja 2017 14:34 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-05-24 Znak : RPP. 6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 24.04.2017 roku zostało wszczęte na wniosek Pana... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 24 maja 2017 14:18 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-05-23 Znak: RPP.6733.1.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 23 maja 2017 roku z wniosku Gminy Gościeradów została wydana... więcej...

XXXII Sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk 31 maja 2017 r.

Aktualności | 24 maja 2017 13:20 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXXII sesję, która odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołów z dni: 30.03.2017 r. i 27.04.2017 r. 2. Możliwości restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku: a) wystąpienie Burmistrza oraz Dyrektora ZGKiM, b) wystąpienie zaproszonych gości, c) dyskusja, d) podjęcie ewentualnych wniosków. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej... więcej...

Ogłoszenie

Aktualności | 24 maja 2017 10:38 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Podzielono środki na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w roku 2017.... więcej...

Zaproszenie na debatę pn.: Bezpieczny i Aktywny Senior w Woźnikach"

Aktualności | 24 maja 2017 08:35 | Publikujący: Gmina Woźniki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracjirealizując jedno z priorytetowych zadań, jakim jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, zaprasza do udziału w cykludebat społecznych dotyczących bezpieczeństwa.Celem spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tematem poszczególnych debat będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne... więcej...