Bazagmin.pl

Aktualności

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

Aktualności | 22 sierpnia 2017 13:17 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXXIV sesję Rady, która odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w sali miejskiej przy placu Wolności 15 w Mirsku. Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29.06.2017 r. 2. Gospodarka leśna w Gminie Mirsk: a) wystąpienia zaproszonych gości oraz Burmistrza, b) dyskusja, c) podjęcie ewentualnych wniosków. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, c) zmiany Uchwały Nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia... więcej...

Plebiscyt "Sołtys i Sołectwo Roku 2017"

Aktualności | 22 sierpnia 2017 11:41 | Publikujący: Gmina Woźniki

List Marszałka Województwa Śląskiego i Redaktora Naczelnego "Dziennika Zachodniego" informujący o Plebiscycie "Sołtys i Sołectwo Roku 2017" Szanowni Państwo, wybieramy Sołtysa Roku i Sołectwo Roku 2017 w województwie śląskim. W tej wielkiej akcji pod patronatem Wojciecha Saługi, marszałka woj. śląskiego, mieszkańcy wybiorą najpopularniejszego sołtysa i sołectwo w naszym regionie. Na laureatów czekają prestiżowe tytuły, medale i statuetki oraz cenne nagrody, które wręczymy w Urzędzie Marszałkowskim. Przez najbliższe tygodnie mieszkańcy... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 21 sierpnia 2017 15:31 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 27.09.2017 r. od godz. 10:00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 1) Działka gruntu niezabudowana, położona w o ębie geod. Gawrony, gm. Skulsk, oznaczona nr ewid. 36/2 o pow. 0,0729 ha, KW KN1N/00069381/9. Cena wywoławcza utto 2.000,00 zł. W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Aktualności

Aktualności | 21 sierpnia 2017 14:19 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Dostęp do bieżących aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie: http://www.pupwolsztyn.pl/Formy-aktywizacji/Biezace/Aktualnosci">... więcej...

XXX Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 21 sierpnia 2017 12:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 28 sierpnia 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji ... więcej...

27.08.2017 r. - BIAŁA NIEDZIELA w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Suchożebrach

Aktualności | 18 sierpnia 2017 12:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Samodzielny Publiczny Załad Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zaprasza Mieszkańców Gminy Suchoże y do przeprowadzenia badań profilaktycznych takich jak: - cytologia, - pomiar cisnienia tętniczego, - pomiar glukozy we krwi, - oznaczenie wskaźnika masy ciała BMI oraz uzyskania porad w zakresie zapobiegania i leczenia cukrzycy. Badania będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Suchoże ach. Szczegóły w załączonej informacji. Ponadto w tym samym dniu, podczas festynu "Złota Jesień w Suchoże ach" zorganizowany będzie punkt medyczny, w którym również będzie... więcej...