Bazagmin.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE

Aktualności | 23 marca 2017 09:15 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

W związku z objęciem od 1 września 2017r. przez Gminę Rząśnik wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-6 lat Wójt Gminy Rząśnik zaprasza Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem przez ich dzieci do oddziałów przedszkolnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 marca 2017r. o godz. 17.00 w świetlicy Zespołu Szkół Publicznych im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku.... więcej...

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 17 marca 2017 r.

Aktualności | 23 marca 2017 08:24 | Publikujący: Gmina Woźniki

Katowice, dn. 17 marca 2017 r. INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 17 marca 2017 r. W dn. 17 marca 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia podsumowano ogólnopolskie spotkania samorządowe w dn. 2 i 16 marca br., których celem było omówienie działań samorządów w odniesieniu do zaplanowanej propozycji dotyczącej ograniczenia liczby kadencji osób pełniących wsamorządach funkcje z wyboru. Podczas posiedzenia... więcej...

Komunikat od 2017.03.20 do 2017.03.25 - zgromadzenie publiczne

Aktualności | 22 marca 2017 15:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Komunikat od 2017.03.20 do 2017.03.25 Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 25.03.2017 r. w godzinach od 11:30 do 14:00 na plaży jeziora Ostrowskiego w miejscowości Przyjezierze. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1485). ... więcej...

SESJA XXX - 30 marca 2017 r.

Aktualności | 22 marca 2017 13:44 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXX sesję, która odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek sesji: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 23.02.2017 r. 2. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mirsk: a) wystąpienie Burmistrza, b) wystąpienie zaproszonych gości, c) dyskusja, d) podjęcie ewentualnych wniosków. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu... więcej...

Organizacja mobilnego PSZOK w roku 2017

Aktualności | 22 marca 2017 08:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Bobrownikach

Punkt odbioru w Bobrownikach: Siedziba firmy NIDES, ul. Włocławska 51, 87-617 Bobrowniki - odbieramy od mieszkańców naszej Gminy odpady wielkogabarytowe, opony oraz elektroodpady w godz. 8.00 – 15.00 w dniach: 07.02.2017 r. 01.04.2017 r. 01.07.2017 r. 07.10.2017 r. Punkt odbioru w Rachcinie: Plac przy Remizie OSP Rachcin - odbieramy od mieszkańców naszej Gminy: odpady wielkogabarytowe, opony i odpady rozbiórkowo – budowlane oraz elektroodpady w godz. 8.00 – 14.00 w dniach: 08.04.2017 r. 14.10.2017 r.... więcej...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno w części obrębu geodezyjnego Szymany

Aktualności | 21 marca 2017 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Szczytno, dnia 20.03.2017 r. Znak:RR-ZPI672.25.2017 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno w części obrębu geodezyjnego Szymany. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy Szczytno Uchwały Nr XXII/167/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków... więcej...

Turnusy rehabilitacyjne i ubezpieczenia dla dzieci rolników w 2017 roku

Aktualności | 21 marca 2017 12:31 | Publikujący: Gmina Woźniki

Rolniku: skorzystaj z turnusów rehabilitacyjnych i polisy ubezpieczenia przeznaczonych dla dzieci! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje podczas letnich wakacji w 2017 roku turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, które mają wady postawy i schorzenia układu ruchu lub układu oddechowego. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 5 maja. W tym roku w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS-u przygotowano na ten cel w skali całego kraju ponad tysiąc miejsc. Z turnusów rehabilitacyjnych, trwających 21 dni, będą mogły... więcej...