Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.

Aktualności | 22 czerwca 2018 13:28 | Publikujący: Gmina Woźniki

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018r. Osoby składające wniosek wymagający obliczenia dochodu rodziny ( na pierwsze dziecko) prosi się o złożenie wniosków osobiście w... więcej...

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Aktualności | 22 czerwca 2018 13:14 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

http://strzegowo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/81214/wnioski_o_oszacowanie_szkod_spowodowanych_susza Uwaga rolnicy!!! Urząd Gminy w Szydłowie rozpoczął procedurę przyjmowania wnioskówo oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski przyjmowane będą do dnia 06 lipca 2018 r. Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie , Ul. Mazowiecka 61 (pok. Nr 9) Do wniosku należy załączyć: Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na... więcej...

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Aktualności | 22 czerwca 2018 13:14 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

http://strzegowo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/81214/wnioski_o_oszacowanie_szkod_spowodowanych_susza Uwaga rolnicy!!! Urząd Gminy w Szydłowie rozpoczął procedurę przyjmowania wnioskówo oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski przyjmowane będą do dnia 06 lipca 2018 r. Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie , Ul. Mazowiecka 61 (pok. Nr 9) Do wniosku należy załączyć: Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na... więcej...

ASF- Aktualizacja

Aktualności | 22 czerwca 2018 12:05 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

... więcej...

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online.

Aktualności | 22 czerwca 2018 10:03 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Szanowni Państwo, 1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie. Bardzo nam zależy, aby informacja na ten temat dotarła do możliwie najszerszej grupy zainteresowanych. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w tym zakresie. W załączeniu przesyłamy komunikat prasowy z prośbą o opublikowanie jego treści na administrowanych przez Państwa stronach internetowych i mediach społecznościowych oraz elektroniczną wersję plakatu informacyjnego... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Aktualności | 22 czerwca 2018 08:16 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 poz. 121 z późn. zm.) o g ł a s z a m, co następuje : z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została do bezpłatnego użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomość: w miejscowości Szadłowice - działka 219/12 o pow. 1,4126 ha – Bz, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu... więcej...

Dobry Start - 300 dla ucznia

Aktualności | 22 czerwca 2018 08:06 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz wyprawki dla ucznia 300+ w ramach rządowego programu ,,Do y start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. Świadczenie „Do y Start” dla każdego uczącego się dziecka wynosi 300złotych raz wroku. Dla kogo wsparcie? Świadczenie “Do y Start” przysługuje raz wroku narozpoczynające rok szkolny dzieci doukończenia 20roku życia. Dzieci... więcej...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie

Aktualności | 21 czerwca 2018 13:18 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 21.06.2018 r. RG.6142.1.2.2018.AR Szanowni Państwo Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. został podpisany załącznik do Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2014/709 co oznacza, że gmina Ciechanów znajduje się w obszarze ochronnym związanym z zapobieganiem i zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z treścią komunikatów przesłanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie, w których ujęto nakazy i zakazy w obszarze ochronnym, których... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gościeradów

Aktualności | 21 czerwca 2018 12:54 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-06-21 Znak: RPP.6181.1.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Gościeradów W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gościeradów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych. W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w Urzędzie Gminy, pokój Nr 5 oraz na stronie internetowej gminy wterminie do dnia 17 lipca 2018 r. Zgłaszając szkody, w oświadczeniach należy wpisać wszystkie... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji

Aktualności | 21 czerwca 2018 12:46 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 21.06.2018 r. Znak: OŚGO. 6220.4.16.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust.3ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacjiośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanianaśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Gościeradów informuje, że w dniu 20.06.2018 r. po przeprowadzeniu... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 21 czerwca 2018 12:36 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-06-21 Znak: RPP. 6733.4.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji... więcej...