Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja dla mieszkańców miejscowości Pęchcin i Pieńki Niechodzkie

Aktualności | 11 grudnia 2019 14:59 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja dla mieszkańców miejscowości Pęchcin i Pieńki Niechodzkie w nocy 12-13.12.2019 r. w godz. 22:30 – 04:30 wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie zasilanym ze SUW Tysiąclecia. Przerwa w dostawie wody w związku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody. Źródło: http://www.zwikciechanow.pl/2019/12/10/komunikat-o-przerwie-w-dostawie-wody-na-terenie-zasilanym-z-suw-tysiaclecia-w-nocy-12-13-12-2019-r-w-godz-2230-0430/... więcej...

Dnia 18.12.2019 roku o godz. 12.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 11 grudnia 2019 14:07 | Publikujący: Gmina Woźniki

OR.0002.11.2019 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącej Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11.12.2019 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 18 grudnia 2019 roku na godz. 1200 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Zatwierdzenie porządku o ad. 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 4.Bieżąca informacja z pracy komisji Rady. 5.... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 11 grudnia 2019 13:47 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 17 grudnia 2019r. o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XVI sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 28.11.2019r. do 17.12.2019r. 5.... więcej...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Aktualności | 11 grudnia 2019 13:25 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Gniewkowo, dnia 11 grudnia 2019 r. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu Burmistrz Gminy Gniewkowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (DZ.U. z2018r., poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych wcelu wspólnej realizacji projektu, w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego... więcej...

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW OS1M/00041456/9

Aktualności | 11 grudnia 2019 12:14 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

Podano do publicznej wiadomości w dniu 11 grudnia 2019 r.... więcej...

XVII Sesja kadencji 2018 - 2023

Aktualności | 11 grudnia 2019 10:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 18 grudnia 2019r. /środa/ o godz. 15:00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich ... więcej...

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu STAR 244 specjalny - pożarniczy

Aktualności | 11 grudnia 2019 09:30 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

OR.2632.12.2019.ABG OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU STAR 244 SPECJALNY - POŻARNICZY Wójt Gminy Pozezdrze, informuje o ogłoszeniu nieograniczonego pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 samochód specjalny – pożarniczy I. Nazwa i siedziba sprzedającego Gmina Pozezdrze ul. 1 Maja 1a 11-610 Pozezdrze Tel: (+87)4279006 Strona internetowa: http://www.pozezdrze.pl/">www.pozezdrze.pl ... więcej...

Akcja „List do kopcącego sąsiada”

Aktualności | 10 grudnia 2019 14:40 | Publikujący: Gmina Woźniki

Akcja „List do kopcącego sąsiada” Masz uciążliwego sąsiada, który truje okolicę dymem wydobywającym się z jego komina? Walcz z tym, pomagając sobie i innym! Napisz lub wydrukuj ten list i włóż go do jego skrzynki pocztowej: Drogi Sąsiedzie! Widzimy i czujemy, że z Twojego komina często wydobywa się dym, który truje wszystkich, także Ciebie i Twoją rodzinę. Każdy z nas stara się dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich najlepiej jak tylko potrafi. JEDNAK O TYM, CZYM ODDYCHAMY, DECYDUJESZ TY. W wyniku spalania śmieci, mebli, u ań, a... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczącą zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, magazynem energii na terenie działek ewidencyjnych numer 291/2, 275, 277/1 w obrębie Olszyny, gmina Szczytno

Aktualności | 10 grudnia 2019 12:05 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

RR-OP.6220.14.2019 Szczytno, dnia 09 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postepowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że organ gminy zebrał wszystkie wystarczające materiały dowodowe przed wydaniem decyzji administracyjnej w prowadzonym na wniosek inwestora DIPOL s.c S.P.. Gościniak postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie Instalacji Fotowoltaicznej na działkach ewid. 109/3, 110/1, 113/3 w miejscowości Wawrochy, gmina Szczytno”.

Aktualności | 10 grudnia 2019 12:03 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

RR-OP.6220.13.2019 Szczytno, dnia 09 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, iż organ gminy ze ał wszystkie wystarczające materiały dowodowe przed wydaniem... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka

Aktualności | 10 grudnia 2019 11:58 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.27.2019 Szczytno, dnia 06 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka, postępowania administracyjnego wsprawie wydania decyzji... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, reprezentowanej przez Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak

Aktualności | 10 grudnia 2019 11:53 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.26.2019 Szczytno, dnia 06 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, reprezentowanej przez Pana Waldemara Matysiaka, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... więcej...