Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie BiZ.6733.1.2020 z dnia 24 marca 2020r. - Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 8/20 z dnia 24 marca 2020r ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN 15kV na działkach nr 283/5, 289/9, 281/2, 284 w obrębie Stawiguda.

Komunikaty | 26 marca 2020 00:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki