Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy In.271.15.2020 nazwa zadania: Remont drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) w miejscowości Michrów w gminie Pniewy

Przetargi | 25 marca 2020 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Załączniki