Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Nagranie z otwarcia ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy In.271.15.2020 nazwa zadania: Remont drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) w miejscowości Michrów w gminie Pniewy

Przetargi | 23 marca 2020 12:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Nagranie z otwarcia ofert 23.03.2020 godz. 12.15

Załączniki