Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Aktualności | 28 lutego 2020 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

 

Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. (piątek) o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXIII.2020 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 18 lutego 2020 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Zapytania Radnych do sprawozdania Wójta.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2020,

6.2.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,

6.3.    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 233/1 i 233/2, położonych we wsi Załęże Duże, gmina Pniewy,

6.4.    zmiany uchwały nr XVIII.91.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Kruszewie i ustalenia statutu żłobka,

6.5.    przystąpienia Gminy Pniewy do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

6.6.    w sprawie wyrażenia opinii wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88 oraz wariantów nowych dróg A50 i S50 opublikowanych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym i poddanych konsultacjom społecznym przez Centralny Port Komunikacyjny Sp z o.o. w dniach 10 lutego 2020 – 10 marca 2020.

      7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

      8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

      9. Zakończenie sesji.

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                  /-/ Grzegorz Sowiński