Bazagmin.pl

Aktualności

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin na rok szkolny 2020/2021

Aktualności | 28 lutego 2020 13:45 | Publikujący: Gmina Dmosin

Spełniając obowiązek wynikający z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2019 poz.1148) podajemy się do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin.

Załączniki