Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pani Alicji Krupińskiej, reprezentowanej przez Pana Stanisława Jońcę, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działki nr 147/1 w obrębie geodezyjnym Nowiny, gm. Szczytno.

Aktualności | 28 lutego 2020 09:54 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

 

URZĄD  GMINY  SZCZYTNO

  woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3

 

tel.:

623-25-80

 

 

E-mail:

ugszczytno@ug.szczytno.pl  

Fax:

623-25-92

 

 

www:

http://www.ug.szczytno.pl

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: RR-AB.6733.4.2020                                           Szczytno, dnia 27 lutego 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pani Alicji Krupińskiej, reprezentowanej przez Pana Stanisława Jońcę, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działki nr 147/1 w obrębie geodezyjnym Nowiny, gm. Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

 

 

Załączniki