Bazagmin.pl

Aktualności

Termin i tematyka posiedzenia wyjazdowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług

Aktualności | 26 lutego 2020 10:31 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w wyjazdowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się w dniu 05.03.2020. o godz. 11:00 na drogi gminne.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

Mieczysław Bielak

 

 

 

 

 

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy

 zawodowej na czas uczestnictwa w pracach organów

gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie

gminnym (j.t.  Dz. U. z 2019r., poz. 506  ze zm..)