Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyn nr IGO.6733.2.2020.MP z dnia 14 lutego 2020 roku o zakończeniu zbierania materiałów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej parkingu przy Urzędzie Gminy Wilczyn na terenie położonym w miejscowości Wilczyn, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 545, 519/1, 585/1, 531/10, 531/5, 530/1, obręb Wilczyn, gm. Wilczyn.

Komunikaty | 14 lutego 2020 11:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Załączniki