Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą dla zadania: "Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej przy budynku Klubu Integracji Społecznej w Mirsku"

Przetargi | 13 lutego 2020 12:37 | Publikujący: Gmina Mirsk

Załączniki