Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wójt Gminy Bytnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Bytnica.

Przetargi | 11 lutego 2020 21:00 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Wójt Gminy Bytnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Bytnica.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Dzierżawy gruntów rolnych od dnia 20.03.2020r.

 

 

Działka NR

Obręb

Powierzchnia

użytek

Wadium

136/1

Budachów

1,07 ha

Grunty Orne V klasa 1,02ha, VI klasa 0,05ha

50,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin i miejsce przetargu: 16 marca 2020 roku godzina 8:15 w Urzędzie Gminy w Bytnicy.

Udział w przetargu: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną działkę. Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 13 marca 2020  roku – wpływ środków  na konto Nr 26 9656 0008 0009 4852 2000 0004 w Banku Spółdzielczym Krosno Odrzańskie bądź
w kasie Urzędu Gminy w Bytnicy.

 

Kryterium wyboru: Najwyższa zaproponowana stawka czynszu dzierżawnego.

Informacja o wyniku przetargu zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w Bytnicy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bytnicy.

Wpłacone wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zakwalifikowane na poczet czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium uczestnika, który nie wygra przetargu zostanie zwrócone na konto uczestnika wskazane przez uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bytnicy, pokój numer 2, tel: 683918707

 

Bytnica, 11.02.2020r.