Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

„Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem powierzchniowym oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ulicy bocznej od ulicy Podlesie w Sadowie”

Oferty inwestycyjne | 20 stycznia 2020 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami

Załączniki