Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

„DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO DO NAPRAWY DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY KOSZĘCIN W 2020 R.”

Oferty inwestycyjne | 20 stycznia 2020 13:20 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami

Informacja dla Oferentów: osobą do kontaktów jest Pan Artur Wojtasik (34) 3576-100, w. 132

Załączniki