Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2020. Nazwa zadania:Remont drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) w miejscowości Michrów w gminie Pniewy.

Przetargi | 14 stycznia 2020 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Załączniki