Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 7/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 14 stycznia 2020 15:13 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE  NR 7/2020

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjętą uchwałę Nr VI/3/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 r., Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do  oddania  w dzierżawę.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona w Giżycku przy ul. Daszyńskiego (obręb nr 2 miasta Giżycko), stanowiąca część działki ewid. o nr 209 o powierzchni 0,0198 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewid. o nr 209, położona w obrębie nr 2 miasta Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OL1G/00013736/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokalizacja wiaty śmietnikowej.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 176/2019 z dnia 20 września 2019 r. wynosi 15 zł netto lub 30 zł netto za korzystanie z 1 m² gruntu rocznie.

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy.

 

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona w Giżycku przy Al. 1 Maja (obręb nr 2 miasta Giżycko), stanowiąca część działki ewid. o nr 466/17 o powierzchni 0,0559 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewid. o nr 466/17, położona w obrębie nr 2 miasta Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OL1G/00021061/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokalizacja wiaty śmietnikowej.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 176/2019 z dnia 20 września 2019 r. wynosi 15 zł netto lub 30 zł netto za korzystanie z 1 m² gruntu rocznie.

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy.

 

3. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona w Giżycku przy Al. 1 Maja  (obręb nr 2 miasta Giżycko), stanowiąca część działki ewid. o nr 500/4 o powierzchni 1,2116 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewid. o nr 500/4, położona w obrębie nr 2 miasta Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OL1G/00015755/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokalizacja wiaty śmietnikowej.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 176/2019 z dnia 20 września 2019 r. wynosi 15 zł netto lub 30 zł netto za korzystanie z 1 m² gruntu rocznie.

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy.

 

4. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona w Giżycku przy ul. Mickiewicza (obręb nr 2 miasta Giżycko), stanowiąca część działki ewid. o nr 489/62 o powierzchni 0,1495 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewid. o nr 489/62, położona w obrębie nr 2 miasta Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OL1G/00014725/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokalizacja wiaty śmietnikowej.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 176/2019 z dnia 20 września 2019 r. wynosi 15 zł netto lub 30 zł netto za korzystanie z 1 m² gruntu rocznie.

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy.

 

5. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona w Giżycku przy ul. Wojska Polskiego (obręb nr 2 miasta Giżycko), stanowiąca część działki ewid. o nr 275/95 o powierzchni 0,1425 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewid. o nr 275/95, położona w obrębie nr 2 miasta Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OL1G/00036628/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokalizacja wiaty śmietnikowej.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 176/2019 z dnia 20 września 2019 r. wynosi 15 zł netto lub 30 zł netto za korzystanie z 1 m² gruntu rocznie.

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy.

 

6. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona w Giżycku przy ul. Konarskiego (obręb nr 2 miasta Giżycko), stanowiąca część działki ewid. o nr 599/17 o powierzchni 0,0471 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewid. o nr 599/17, położona w obrębie nr 2 miasta Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OL1G/00045214/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokalizacja wiaty śmietnikowej.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 176/2019 z dnia 20 września 2019 r. wynosi 15 zł netto lub 30 zł netto za korzystanie z 1 m² gruntu rocznie.

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy.

 

Uwagi:

  1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie do dnia 04.02.2020 r. (włącznie)
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości zostaną  oddane w dzierżawę.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 14.01.2020 r.