Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2020”

Przetargi | 14 stycznia 2020 13:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

R.Oś.6232.1.2020

Pniewy, 14.01.2020 r.

 

 

Gmina Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) określonego w art. 4 pkt 8, numer sprawy: R.Oś.6232.1.2020, nazwa zadania: „Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2020”.

Gmina Pniewy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez firmę:

 

P.P.H.U. „DREWBUD”

Kazimierz Budek

Komorów 15

96-214 Cielądz

 

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Dziękuję za złożenie oferty.

 

osoba do kontaktów:

stanowisko                           inspektor

imię i nazwisko                    Małgorzata Stykowska 

tel.                                          48 668 64 24 w. 106

fax.                                         48 668 64 24 w. 117  

w terminach                         w godzinach pracy zamawiającego

 

 

 

 Wójt Gminy Pniewy

Ireneusz Szymczak